Gå till innehåll
Skånes Simförbund

1 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, Skånesim, RF-SISU distriktsförbund, SSF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom ifall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa SSF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.