Gå till innehåll
Konstsim

Instegs- och fortsättningstävlingar i konstsim

Under 2023 har en arbetsgrupp tagit fram två nya tävlingsformer för konstsim; instegstävling och fortsättningstävling. Dessa kommer att börja användas 2024.

Tävlingarna är öppna för alla åldrar; både barn upp till 12 år och nybörjare oavsett ålder (tex äldre barn, ungdomar och vuxna). Instegstävling och fortsättningstävling utgör de två första stegen inom tävlingsverksamhet i konstsim.

Tävlingsformerna är framtagna utifrån Riktlinjer för tävlingar i barnidrott inom Svensk Simidrott

Läs mer om tävlingsformerna instegstävling och fortsättningstävling här och om Tävlingar i konstsim för barn här.

Läs mer om arbetsgruppens arbete med att ta fram de nya tävlingsformerna här. Pdf, 354.8 kB.

Publicerad: 2023-11-10

Senast uppdaterad: 2023-11-10

Författare: Karin Lobenius

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -