Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Svensk Simidrott & skolan

Här kan du läsa mer om simkunnighetskraven i LGR 22 samt Svensk Simidrotts förtydligande av simning i ämnet Idrott och Hälsa.

Webbplats för lärare i simundervisning

Som stöd och inspiration har vi skapat "Lärarwebb - Simning" för dig som är eller håller på att utbilda dig till lärare som ska undervisar i idrott & hälsa - simning har vi tagt fram en webbplats där du kan hitta information och tips på hur du övar upp dina elevers vattenvana och utvecklar deras simteknik, i alla fyra simsätt. Du får också tips kring hur vattnet påverkar eleverna och hur du kan hjälpa dem att hantera vattnet bättre. Dessutom får du inspiration från Svensk Simidrotts olika idrotter, som utöver simning är konstsim, simhopp, vattenpolo och simning i öppet vatten.
Kontakta utbildning@svensksimidrott.se om du är intresserad av att köpa en inloggning till denna sida.

Fortbildningsdag i vattenvana & simteknik

Denna dag är till för dig som arbetar inom skolan och är med eleverna i simhallen. Det är en heldag med både teori och praktik. Vi går igenom; Simningens ABC, de olika simsätten och betygskriterierna i LGR 22 och/eller LGR sär 22 kopplat till simning i Idrott och hälsa.

Föreningar som önskar arrangera denna dag med sina närliggande skolor kan kontakta utbildning@svensksimidrott.se för att få tillgång till utbildningsmaterial

Skolor/Idrottslärare som önskar delta på denna utbildning - kontakta antingen din närliggande förening eller utbildning@svensksimidrott.se.

Simlärarutbildning för lärare

Denna komprimerade Simlärarutbildning är skapad för redan utbildade lärare eller pedagoger, den omfattar ca 3 dagars utbildning, både teori och praktik. I denna utbildning går vi igenom bland annat; Simningens ABC, de olika simsätten, betygskriterierna i LGR 22 och/eller LGR sär 22 kopplat till simning i Idrott & hälsa, planering, övriga simidrotter & livräddning.
Denna utbildning arrangeras på uppdrag och önskemål från skolor, kontakta utbildning@svensksimidrott.se vid intresse.

Möjlighet att inkludera simledarutbildning i Barn- & Fritidsprogram eller liknande program på gymnasiet

Genom att komplettera de befintliga kurserna och momenten med vissa både praktiska och teoretiska simspecifika delar kan vi säkerställa att era elever kan tillgodoräkna sig en utbildning enligt vår Assisterande Simledarnivå. Vi hjälper till med kursledare, stödmaterial och planering för att få till detta på bästa sätt utefter skolans förutsättningar. Delar som ingår är bland annat, vattenvana, de olika simsätten och livräddning.

Idag har vi sådana samarbeten med Katedralskolan i Växjö samt Sågbäcksgymnasiet i Huddinge.
Om du vill veta mer om denna utbildningsmöjligheter eller diskutera en variant på upplägg kontakta utbildning@svensksimidrott.se

NIU - Nationell Idrottsutbildning

Alla skolor som certifierades 2021 ska under hösten 2023 på nytt ansöka om fortsatt tillstyrkan för att få göra antagning till ht 2025.

Ansökan ska göras senast 1 november 2023 till Svenska Simförbundet.
Senast 31 december 2023 kommer ni att få besked om Simförbundet tillstyrkt ansökan eller inte. Senast 31 januari 2024 ska skolan vidare ansöka hos Skolverket (Skolinspektionen för fristående skolor). Ansökningsformulär för detta finns tillgängliga på respektive myndighets webbplats mellan 1 november 2023 occh 31 januari 2024.

Ansökan består av:

Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information.

Publicerad: 2022-07-11

Senast uppdaterad: 2024-02-21

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -