Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Lgr 22

I läroplanen för grundskolan, Lgr 22, finns simkunnighet med som betygskriterie för årskurs 6 och 9 i ämnet Idrott och hälsa: Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Svensk Simidrott vill som ett stöd till skolor, kommuner och andra intressenter bidra med ett förtydligande av läroplanen för att underlätta bedömningen av eleverna.

Klicka här fär vårt förtydligande: Svensk Simidrotts förtydligande till LGR 22 Pdf, 343.5 kB.

  • Förutsättningen för att kunna lära sig att simma är vattenvana, och det har vi sammanfattat i Simningens ABC. Läs om Simningens ABC här: Simningens ABC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Eftersom inget simsätt anges i betygskriteriet, kan eleven själv välja vilket simsätt hen ska simma för att bli godkänd/uppnå betygskriteriet.
  • I läroplanens centrala innehåll står det uttryckligen simning i mag- och ryggläge. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att träna på fler simsätt, både i mag- och ryggläge.
  • Simkunnighet är en färskvara och måste underhållas och ”testas av” konterueligt.
  • Det är viktigt att betygssättande lärare gör en individuell helhetsbedömning av elevens simkunnighet.
  • För att säkert kunna vistas i och vid vatten, ska eleverna känna sig trygga i sin simkunnighet.
  • Lust och glädje ska prägla siminlärningen i skolan, liksom all annan undervisning.

Runtom i Sverige har Svensk Simidrott drygt 300 medlemsföreningar som bedriver verksamhet inom simidrott. För hjälp och stöttning i er simundervisning, kontakta er lokala simförening för ett samarbete.Publicerad: 2022-10-05

Senast uppdaterad: 2024-03-25

Kontakt

Erika Meeker

Verksamhetsutvecklare barn och ungdom/Simkunnighetsansvarig

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -