Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Giltighetstid och förnyad licens

Giltighetstiden är fyra år, men justerat efter kalenderåret enligt följande modell:

  • Licensiering under första halvåret år 1 gäller till 31 december år 4.
  • Licensiering under andra halvåret år 1 gäller till 31 december år 5.

Förnyad licens 

Genom att under licensens giltighetstid ha deltagit på fyra meritgrundande aktiviteter kan ledaren få sin licens förnyad. Aktiviteterna ska vara enligt följande:

  • Två nationella konferenser eller till målgruppen riktad utbildning arrangerad av Svensk Simidrott, ex. licenskurs.
  • Två externa aktiviteter riktade till målgruppen som inte arrangeras av Svensk Simidrott. Det kan till exempel vara internationella eller nationella tränarkonferenser. Det kan också vara forskningsinriktade konferenser eller utbildningar arrangerad av t.ex. Centrum för idrottsforskning eller högskola/universitet. Rekommendation är att genomföra en internationell och en forskningsbaserad aktivitet under fyraårsperioden.

Ledaren ska löpande under hela licensens giltighetstid ha varit verksam som ledare inom simidrotten, teoretiskt, strategiskt och/eller praktiskt minst 400 tim/år (10tim/vecka under 40 veckor). Mall för intyg Word, 612.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla meritgrundande aktiviteter ska på förhand vara godkända och rekommenderas vara av olika kategorier för en så bred kunskap som möjligt. Det är ledarens ansvar att vara förvissad om att en aktivitet är godkänd.

Förteckning över på förhand godkända aktiviteter Öppnas i nytt fönster.

Länk till ansökan om en förnyad licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-07-08

Senast uppdaterad: 2022-10-14

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -