Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Konstsim

Du som ledare och tränare är enormt viktig för verksamheten inom Svensk Simidrott. Genom utbildade ledare och tränare kan vi skapa bättre förutsättningar och kvalité i verksamheten, samtidigt som du som tränare/ledare får verktyg för att på bästa möjliga sätt se och möta de aktiva och få dem att utvecklas.

Under rubriken mallar & verktyg Öppnas i nytt fönster. hittar ni mer material som ni kan använda er av i er verksamhet.

Konstsimningens utbildningsstruktur

Konstsimningens utbildningsstruktur är uppbyggd i tre nivåer vilka inrymmer både teoretisk och praktisk kunskap.

Den sista konstsimsspecifika utbildningarna i nivå 2, Junior/senior, är i dagsläget under utveckling.

I figuren nedan ser du konstsimningens utbildningsstruktur, 1 utbh är likamed 45min.

Vid utbildningsfrågor kontakta - utbildning@svensksimidrott.se

de tre stegen i utbildningsstrukturen för konstsim

HLR

Förutom våra egna utbildningar rekommenderar vi att ni i föreningen har kontinuerliga utbildningar och uppdateringar i hjärt- och lungräddning.

Publicerad: 2022-07-08

Senast uppdaterad: 2022-10-24

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -