Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Tilda Persson

En presentation från Tilda Persson

Min upplevelse med Eldsjäl 2.0 var helt fantastisk, man fick utveckla sitt eget ledarskap så otroligt mycket och lära sig att reflektera om sitt eget ledarskap och varför man är ledare och gör det man gör.

Eldsjäl 2.0 gav mig också ett nytt nätverk där man fick lära känna de andra deltagarna och få utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Man fick även lära sig att göra ett projekt från idé till verklighet och att man fick så mycket hjälp på vägen både av de mentorer man har men också av deltagarna vilket gjorde att projektet jag gjorde inte kändes så jobbigt.

Mitt projekt var att fördela vinstpengar lika till både frisksimmare och parasimmare för att få det lite mer jämställt mellan dessa två delar inom förbundet. Mitt projekt kortfattat var en motion jag skrev till simförbundets årsmöte där jag inkluderade de problem som finns idag gällande vinstpengar och hur man kortsiktigt och långsiktigt kan lösa detta problem.

Jag kom fram till denna idéen då jag är mycket inom paraverksamheten och insåg att det är ojämställt inom förbundet när det kommer till frisksimmare och parasimmare vilket gjorde att jag insåg att allas lika värden inte alltid är lika, men eftersom det är ett stort område så fick jag smalna ner området och fokusera specifikt på bara ett område vilket blev vinstpengar då jag själv har sett att på vissa förbundsnivå tävlingar och andra tävlingar där vinstpengar förekommer så är det rätt så sällan parasimmare får vara delaktiga att vinna en viss summa.

Mitt stöd från Svensk Simidrott var att jag fick lära mig om att Eldsjäl 2.0 finns och därmed fick chansen att anmäla mig till programmet, fick även mycket hjälp av Roger Lindberg och Lars Persson som sitter inom parautskottet för just tävlingar där de hjälpte mig att reflektera och diskutera kring detta ämnet och vilka lösningar det finns. Med hjälp av RF/Folkspel så fick jag gå igenom och lära mig hur man skriver en motion på bästa sätt men också få feedback på mitt projekt och även peppande hjälp för att skapa fram projektet på bästa sätt.

Utfallet på mitt projekt blev positivt även fast resultatet inte är klart än då man inte har hunnit än att sätta igång med arbetet av att komma fram med en poängräkning som är så jämställd som det går. Dock gick motionen igenom vilket var den stora frågan i de hela om motionen skulle gå igenom eller inte. Om motionen inte hade gått igenom så hade mitt projekt blivit en fail och man hade inte kunnat arbetat vidare med att få det lite mer jämställt mellan parasimmare och frisksimmare.

De tips och råd jag skickar med till andra unga ledare är att våga för de värsta som kan hända är att man får ett nej men då är det bara att jobba vidare och komma på någon annan lösning till samma problem, men också att inte göra något projekt för stor då projekt tar upp mer tid än vad man tror.

Kontaktuppgifter; tilda.persson.vbg@gmail.com

Publicerad: 2024-06-13

Senast uppdaterad: 2024-06-13

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -