Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Perica Milos


Min erfarenhet av eldsjäl 2.0 är mycket bra. Jag har träffat ledare från andra idrotter som också är engagerade och drivna, vilket har gett mig nya berikande erfarenheter. Samtidigt har jag fått bra stöd från både mentorer och simförbundet.

Mitt projekt handlade om att implementera landträning i form av stryke- och rörlighetsträning för att se om fler väljer att stanna kvar inom simningen längre. Anledningen till att jag valde detta projekt är att jag ville se om det kunde utveckla simträningsverksamheten i föreningen men också om det kan leda till att intresset för simningen ökar.

Från RF/Folkspel: Det första exemplet att jag (och alla andra deltagare) hade en mentor på programmet har jag alltid kunnat bolla idéer och diskutera de utmaningar som jag har stött på. Från simförbundet har jag haft flera personer som har hjälpt mig med sina erfarenheter och kunskaper: dels från Helena men också andra personer: Emil Fritz som är utvecklingskonsulent men också Hasse Nilsson som har bidragit med kunskaper om just styrketräning. Med olika kunskaper och erfarenheter har detta varit till stor hjälp.

Projektet blev lyckat och landträningen fortsätter än idag efter lite modifieringar. Utöver detta resultat har projektet visat att ledarskapet är väldigt viktigt för att simmare ska vilja vara kvar. Att ha duktiga ledare kan man komma långt på!

Vad ger du för tips /råd till andra unga ledare som har tankar på att skapa något liknande?
Sök! Eldsjäl 2.0 har varit en fantastisk utbildning och en fantastisk resa där jag har lärt mig jättemycket. Det har också varit väldigt givande att genomföra ett projekt från början till slut men många lärdomar.

Kontaktuppgifter: Perica Milos, Perica.milos@hotmail.se