Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Moa Bergstedt


Jag sökte in till eldsjäl 2021. Jag saknade ett nätverk för unga ledare inom simidrotten, för att få kontakt med fler unga ledare och kunna utbyta erfarenheter samt funderingar. Jag gick aldrig vidare i processen, men blev kontaktad av Maria Hansson (utvecklingskonsulent i VSSF). Hon hade läst igenom min ansökan och skulle starta upp ett nätverk för unga ledare. Maria bjöd in mig, tillsammans med en annan ung ledare, Dylan Saleh, om att vara med och hjälpa henne att starta igång projektet. Vi startade upp en facebookgrupp ”svensk simidrott - unga ledare”. I gruppen delades de teknik, tävling och träningstips. Det genomfördes digitala träffar, men även exklusiva föreläsningar riktade till unga ledare.

Maria var projektledare, och drog de mesta kring skapandet av gruppen, hitta föreläsare. Medan jag och Dylan hjälpte till att starta konversationer samt försöka sprida gruppen till andra.

Nu har gruppen funnits i 2 år och har lite mer än 200 medlemmar. Första året var aktiviteten i gruppen högre än i dagsläget. Men de krävs att fler unga ledare hjälper till och håller gruppen levande i form av att skapa fler egna inlägg. I juli hade vi en föreläsning för alla unga ledare i samband med SUM-SIM i Halmstad.

Vad ger du för tips /råd till andra unga ledare som har tankar på att skapa något liknande?
Mitt tips till andra som vill driva liknande projekt är att våga testa. Ibland går det inte riktigt enligt ens plan men de genererar fler erfarenheter och kunskap till framtida projekt. Lyckas projektet uppnå målet, är det fantastiskt och även här en erfarenhet rikare.

Kontakt: Moa Bergstedt, Moabergstedt-00@hotmail.com