Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Matilda Bohman


Min helhetsupplevelse av Eldsjäl 2.0 är att det är en fantastisk utbildning inom ledarskap. Inte bara inom ledarskap för hur man ska vara en bra ledare till andra utan även hur man är en bra ledare åt sig själv. Något som jag tror många oftast glömmer. För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv!

Eldsjäl 2.0 möjliggör för unga ledare att kunna driva projekt som man annars kanske inte hade haft möjligheten till. Dessutom synliggör Eldsjäl 2.0 det unga ledarskapet som är minst lika viktigt för att bygga upp och ge förutsättningar för framtidens ledare.

Mitt projekt handlade kortfattat om att behålla fler barn inom simidrotten efter simskolan. Att fler barn ska fortsätta att på något sätt känna glädje till vattnet och underhålla sin simkunnighet för resten av deras liv. Att det ska finnas en möjlighet för alla, oavsett om man vill tävla, träna för motion eller hålla på med annan simidrott. I dagsläget är det otroligt många barn som slutar efter att de blivit simkunniga (om inte tidigare), dvs kan simma 200 meter, vilket jag ville ändra på. Mitt mål var hela tiden att fler barn skulle fortsätta inom simidrotten, främst inom teknikskolan, och på så sätt håller i gång sin simkunnighet.

Från RF/Folkspel fick jag stöd i allt som jag behövde. Vi hade schemalagda träffar, både fysiska och digitala, där man fick otroligt mycket tips och råd. Alla deltagare hade även en mentor som man alltid kunde vända sig till vid behov av stöd. Svensk Simidrott deltog med en representant på träffarna någon gång ibland under utbildningens gång. Vi alla från simningen hade en kontaktperson som vi alltid kunde kontakta om vi behövde bolla något.

Utfallet blev att jag efter projekttiden fortsatt jobba aktivt med detta i mitt dagliga arbete och idag har vi fler antal barn än någonsin på flera år i både vår simskola och teknikskola.

Vad ger du för tips /råd till andra unga ledare som har tankar på att skapa något liknande?
Våga prova dina idéer och utmana dig själv! Det är inte fel att misslyckas och du kommer att lära dig otroligt mycket på vägen. Lita på dig själv – du kan mer än vad du tror!

Kontakt: Matilda Bohman, matilda.bohman@upsalasim.nu