Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Personal

Mikael Jansson

Förbundschef

Jan Dahlberg

Marknadschef

Inger Mortensson

Ekonomiansvarig

Fudeko Watanabe

Ekonomiassistent

Anna Hammar

Kommunikationsansvarig

Ulrica Söderqvist

Koordinator marknad och kommunikation (f-ledig)

Maria Olofsson

Utbildningsansvarig


Helena Bengtsson

Utbildningskoordinator


August Wiklund

Utbildningskoordinator


Josefin Lillhage

Databasdmin, föreningsservice idrottslyftet

Christina Sandin

Simkunnighetsansvarig (f-ledig)

Michelle Asprou

Vik. simkunnighetsansvarig och simmärkesansvarig

Cecilia Edstam

Föreningsutvecklingsansvarig
/projektstöd barn och ungdom

Nathalie Dahlqvist

Administratör konstsim &
simhopp (50%)

Stefan Keisu

Verksamhetsutvecklare
vattenpolo

Karin Lobenius Palmér

Verksamhetsutvecklare
konstsim (50%)

Susanne Meckbach

Verksamhetsutvecklare
simhopp

Hasse Nilsson

Verksamhetsutvecklare öppet vatten/masters/hälsa och motion

Erika Meeker

Verksametsutvecklare
barn och ungdom

Ulrika Sandmark

Sportchef

Martina Aronsson

Förbundskapten simning

Kenneth Magnusson

Koordinator simning

Andreas Jonerholm

Förbundskapten parasimning

Antonio Lutula

Huvudansvarig NEC, simning

Carl Jenner

Ungdoms- och
juniorutvecklare simning

Johan Wallberg

Test- och utvecklingsansvarig
NEC, simning

Maria Hanson

Utvecklingskonsulent
Distrikt Västsvenska (50%)

Fredrik Isberg

Utvecklingskonsulent
Distrikt Östsvenska

Annika Friberg

Utvecklingskonsulent
Distrikt Västsvenska & Parasimning

Johanna Stenberg

Utvecklingskonsulent
Distrikt Norrland & föreningsutveckling

Victor Lindekrantz

Vik.Utvecklingskonsulent
Distrikt Mellansvenska

Emil Fritz

Utvecklingskonsulent
Distrikt Skåne-Blekinge

Sara Johansson

Utvecklingskonsulent
Distrikt Mellannorrland

Erik Rudberg

Utvecklingskonsulent
Distrikt Stockholm

Johan Sundqvist

Anläggningskonsult


Therese Lindstedt

Vik koordinator kommunikation, sociala medier