Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Genomföra funktionärsutbildning

Information om uppdateringsutbildning av simfunktionärer och nyutbildning av tävlingsfunktionärer samt rapportering av personuppgifter i IdrottOnline.

Klicka här för alla mallar du behöver gällande alla funktionärsutbildningar.

Uppdateringsutbildning av simfunktionärer

Kursredovisning sker till Stockholms Simförbund (SDF) efter genomgången kompletteringsutbildning hållen av KLÄRK. Redovisningen görs på särskild blankett, klicka här för att ladda ner Word, 393.7 kB.

Till redovisningen bifogas inbjudan med kursprogram samt deltagarlista med personnummer (10 siffror), adress, telefon och epostadress. Deltagarlistan måste skrivas med ”datorskrift” (en tydlighetsfråga), för att kunna läsas och hanteras av SDF och för rapportering i IdrottOnline.

SDF utfärdar nya funktionärskort som skickas till respektive deltagares förening.

Nyutbildning av tävlingsfunktionärer

Kursredovisning sker till SDF efter genomgången tävlingsfunktionärsutbildning hållen av KLÄRK. Redovisningen görs på särskild blankett. Word, 393.7 kB.

Till redovisningen bifogas inbjudan med kursprogram samt deltagarlista med personnummer (10 siffror), adress, telefon och epostadress. Deltagarlistan måste skrivas med ”datorskrift” (en tydlighetsfråga), för att kunna läsas och hanteras av SDF och för rapportering i IdrottOnline.

Varje deltagare förses på kursen med en blankett, ”Ansökan om godkännande av funktionär i simning” underskriven av KLÄRK. Deltagarna skickar blanketten till SDF efter två godkända och på blanketten ifyllda praktiktillfällen fullgjorda inom sex månader från kursen. SDF utfärdar funktionärskort som skickas till respektive deltagares förening. Kopia av blanketten med ifyllda praktiktillfällen behålls lämpligen av varje deltagare.

Värt att notera

Personregistrering med personnummer regleras enligt GDPR i IdrottOnline.


Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2023-04-16

Sponsorer

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -