Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Utbildningsbidrag

Utbildningsstödet utbetalas per automatik för alla kurser som arrangeras inom Svensk Simidrotts regi. Utbetalning erhålls inom ca 1-3 månader efter avslutad kurs. Föreningar behöver alltså inte skicka in någon ansökan för att erhålla bidraget. Bidrag beviljas dock endast för deltagare som varit närvarande och blir registrerade som godkända på kursen inom 3 månader efter avslutad kurs.

Money

Kursnamn

Simidrott

Bidragsbelopp

Simidrottsledare digital*

simning/vattenpolo/ simundervisning

2000 kr/deltagare

Simidrottsledare

simning/vattenpolo

2500 kr/deltagare

Simlärare

simning/simundervisning

4000 kr/deltagare

Simlinjeinstruktör

simning/simundervisning

5000 kr/deltagare

Babysimsassistent

babysim

1000 kr/deltagare

Babysiminstruktör

babysim

1000 kr/deltagare

Vattenpololedare

vattenpolo

1000 kr/deltagare

Baskurs

simhopp

2000 kr/deltagare

Grundkurs

simhopp

2000 kr/deltagare

Utvecklingskurs

simhopp

2000 kr/deltagare

Landträningskurs

simhopp

2000 kr/deltagare

Konstsimstränare Bas

konstsim

2000 kr/deltagare

Konstsimstränare Nybörjare

konstsim

4000 kr/deltagare

Konstsimstränare Ungdom

konstsim

2000 kr/deltagare

Grundutbildning
för tränare (SISU)

alla simidrotter

Kostnad som överstiger 500kr/deltagare