Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Tävlingsfunktionärer

Simfunktionärsutbildning

Stockholms Simförbund (SDF) är formell arrangör av alla simfunktionärsutbildningar och alla funktionärsutbildningar skall rapporteras till kansliet, post@stockholmsim.se.

Tävlingsfunktionärsutbildning (steg 1)

Inom distriktet handhas tävlingsfunktionärsutbildning av respektive förening och ska rapporteras till SDF på särskild blankett. För att gå en utbildning ska deltagaren fyllt 16år.

Alla funktionärsutbildningar ska i princip vara öppna för alla inom distriktet och hållas av en KLÄRK, dvs. en person som är godkänd funktionärsutbildare. De föreningar som inte har egen KLÄRK får ordna sin utbildning genom att ta kontakt med någon av distriktets KLÄRKare.

Distriktsfunktionärsutbildning (steg 2)

Utbildningen erbjuds två gånger per år av SDF och annonseras på SDF:s hemsida samt skickas ut till distriktets föreningar. Denna utbildning får inte genomföras av en förening. Klicka här för att se aktuella utbildningar.

Praktikpassen

De två praktikpass som gäller för att bli godkänd tävlings- respektive distriktsfunktionär ska genomföras på sanktionerade tävlingar, alltså inte på utmanare eller dylikt. Vidare gäller att praktikanten ska stå på sin funktion med eget ansvar. Det står naturligtvis varje förening fritt att erbjuda ett internt mellansteg för den som vill, ett så kallat ”titta-på-pass”, som dock inte kan godkännas som ett praktikpass. Läs förtydligande här Pdf, 185.8 kB.

Blankett för funktionärsgodkännande Word, 395.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Distriktets blankett, ”Ansökan om godkännande av funktionär i simning”, ska skrivas under av utbildande KLÄRK vad gäller teoridelen, varefter den blivande funktionären inom sex månader ska fullgöra de två praktikpassen enligt ovan. Efter gjorda, och ifyllda, två praktikpass skickas blanketten, vanligen av respektive funktionär, till SDF. Adress och epostadress finns på blanketten. Därefter skickas funktionärskort till föreningen.

Uppdatering av funktionärer

Uppdatering av alla simfunktionärer genom en kompletteringsutbildning måste göras senast den 31 mars 2023, då nuvarande behörigheter går ut.
De som genomgår ny utbildning efter det Nationella Regelmötet, som hölls
den 19-20 november 2022, berörs inte, då de automatiskt får del av det uppdaterade materialet.

Varje förening, som ska arrangera en sanktionerad simtävling fr.o.m. den 1 april 2023, måste således säkerställa att det finns tillräckligt med funktionärer som genomgått kompletteringsutbildning före detta datum. Kompletteringsutbildningen ska hållas av KLÄRK. Utbildningen rapporteras till SDF på särskild blankett. Pdf, 177.6 kB. Tillsammans med blanketten ska KLÄRK skicka med en deltagarlista med fullständiga uppgifter och inbjudan till utbildningen. Därefter skickas funktionärskort till föreningen.

Rapportering av all genomförd utbildning

All simfunktionärsutbildning som genomförs i föreningsregi ska således rapporteras till SDF på särskild blankett Pdf, 177.6 kB..

Observera att inbjudan med kursprogram samt datorskriven deltagarlista med personnummer (10 siffror), adress, telefon och epostadress ska bifogas.

Frågor

För frågor om rapportering av simfunktionärsutbildning, kontakta kansliet, post@stockholmsim.se eller Christina Hancock Bruhn, christina.hbruhn@gmail.com