Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Klassificeringar

Simning utövas av idrottare med rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning och klassas utifrån både nationella och internationella regelverk.

Ordlista

Bokstavsbeteckningen framför siffrorna anger simsätt:
S = frisim, fjäril, ryggsim, SB = bröstsim och SM = medley.

Officiella klasser

Klassificering av personer med rörelsehinder:

Simmare kan klassas i olika klasser beroende på simsätt och de återfinns i klass 1-10 och klassas funktionellt. Ju lägre siffra desto större funktionsnedsättning. Det är endast godkända klassificerare som kan tilldela en simmare en sådan klass.

S/SB/SM 1-4 - Olika grader av funktionsnedsättning i både armar och ben.

S/SB/SM 5-6 - Huvudsakligen funktionsnedsättningar i ben, armar eller ena kroppshalvan.

S/SB/SM 7-8 - Framförallt funktionsnedsättningar i benen eller ena armen.

S/SB/SM 9 & S/SM 10 - I huvudsak amputation av arm eller ben.

Klassificering av simmare med synskada:

S/SB/SM 11 - Total blindhet.

S/SB/SM 12-13 - Synsvaghet.

Klassificering av simmare med intellektuell utvecklingsstörning:

S/SB/SM 14 - Intellektuell utvecklingsstörning.

Inofficiella N-klasser (ersätter K-klasser fr.o.m. 1 oktober 2023)

Utöver de officiella klasserna finns det även inofficiella klasser för simmare som inte har klassificerats ännu eller som inte kan klassificeras, så kallade N-klasser.

 • N1-4 motsvarar sportklasserna S1-S4
 • N5-7 motsvarar sportklasserna S5-S7
 • N8-10 motsvarar sportklasserna S8-S10
 • N11-13 motsvarar sportklasserna S11-S13
 • N14 motsvarar sportklasserna S14
 • N15 innefattar simmare med Downs syndrom
 • N16 innefattar simmare som inte kan klassificeras enligt N-klass ovan, omfattar även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

N-klasser

N-klasserna är den nivån som en parasimmare oftast börjar med när de först börjar tävla. Det är den enklaste av klassningar där tränaren tillsammans med simmaren anmäler sig till en klass utifrån de riktlinjer som N-klasserna innebär. N-klass registreras av föreningen i Tempus Statistik.

Nationell klassning

Nationell klassning är nivån efter. Här behöver parasimmaren genomgå en klassningsprocess. Först lämna in medicinska dokument som krävs för specifik funktionsnedsättning därefter boka in en tid för fysisk klassning. Den fysiska klassningen för parasimmare med rörelsehinder S1-10 består i ett bänktest, där funktion testas. Därefter ett vattentest, där bedöms hur funktionsnedsättningen påverkar simprestationen och ibland avslutas klassningen med en observation på en tävling. Sen beslutar den nationella klassningspanelen vilken klass parasimmaren tillhör. För parasimmare med intellektuell funktionsnedsättning S14 eller blinda/synnedsatta S11-13 krävs medicinsk dokumentation som styrker att parasimmaren har en funktionsnedsättning som faller inom regelverket och är klassningsbar. Med en nationell klassning kan parasimmaren delta i nationella och nordiska mästerskap.

Internationell klassning och internationell licens

Internationell klassning ser till stor del ut som den nationella förutom att den genomförs av en internationell klassningspanel. Det krävs dock lite mer omfattande medicins dokumentation för alla klasser. Med en internationell klassnig kan parasimaren tävla internationella tävlingar och mästerskap. Uttagnigen till internationell klassning sker på utmanarteam och landslagsnivå.

Internationell licens erhålles genom klassning av World Para Swimming i samband med någon av World Series tävlingarna, EM eller VM.

Varje år ansöker världens länder om platser för klassning. Sverige har en prioritetslista där landslagssimmare har högsta prioritet, därefter kommer Utmanarteam och nya talanger som dyker upp efter diskussion inom parautskottet.

World Para Swimming delar ut platser till de olika länderna vid de olika tävlingarna med klassningstillfällen. Det är inte alltid Sverige får den mängd platser vi önskat vid ett visst tillfälle. Den internationell klassningen sker 2-3 dagar innan själva tävlingen och bekräftas under loppen på tävlingen.

Den internationella klassningen och dess resultat är suverän och ersätter tidigare nationellt klassningsresultat.

Hur gör man?

Börja tävla i N-klass som första steg att komma igång med tävlandet och bli bekant med tävlingsmomenten. För att få göra en klassificering ska man vara minst 13 år och ha deltagit i minst fyra tävlingar där resultaten kan hittas i Tempus (resultaten kan vara i N-klass eller vanlig tävlingsklass).

 1. För att klassas som parasimmare behöver man ha medicinska dokument som gäller specifik funktionsnedsättning, ifyllda av fysioterapeut/läkare.
 2. De medicinska dokumenten skickas in till Svensk Simidrott via en länk som erhålls genom att mejla kenneth.magnusson@svensksimidrott.se, där man laddar upp filerna (inskannade eller fotograferade). Detta kan göras av förälder/simmare/förening.
  Därefter anmäler föreningen till Kenneth Magnusson vilken tävling (där klassificering erbjuds) som simmaren vill bli klassad på. Obs: Dessa två moment måste göras senast åtta veckor innan klassningstävlingen.
 3. Anmäl simmaren till tävlingen ifråga via Tempus. En parasimmare behöver för klassning till alla simsätt simma en gren av antingen frisim, ryggsim eller fjärilsim (så kallad S-gren), samt en bröstsimsgren (SB-gren), dvs. två lopp totalt. Kan simmaren endast simma ett simsätt anmäls simmaren till det aktuella simsättet, och erhåller då klassning i enbart det simsättet. Om simmaren senare lär sig fler simsätt kan omklassning göras. För att klassningsteamet ska kunna observera alla moment i loppet, behöver simmaren anmäla till en distans på minst 50m på kortbana och 100m på långbana.
 4. Delta i klassningstävlingen (simmare med fysisk funktionsnedsättning ska också delta i de fysiska testerna som sker dagen innan simtävlingen börjar).
 5. Parasimmaren får sin tilldelade klass som sedan registreras i Tempus vilket innebär att simmaren då kan tävla i S-klass.
 6. Möjlighet till internationell klassning finns först efter uttagning till landslag/utvecklingsteam.