Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Vad är babysim?

Babysim är en härlig verksamhet där barn under 2 år badar och utforskar vattnets fantastiska egenskaper och möjligheter tillsammans med sin förälder (eller annan närstående vuxen). Svensk Simidrott rekommenderar att verksamheten leds av en instruktör som har gått Svenska Simförbundets instruktörsutbildning i babysim.

Babysim ska bedrivas utifrån barnets villkor. Vi lär oss genom lek och utan prestationskrav. Simstunden stimulerar den motoriska utvecklingen och utvecklar barnets vattenvana och respekt för vatten. Babysim främjar även kontakten mellan barn och förälder.

Vattnets temperatur ska vid babysim vara minst +32 grader C. I det varma vattnet kan barnet röra sig fritt, till en början främst med reflexmässiga rörelser, som sedan övergår och blir mer och mer medvetna och kontrollerade rörelser.

Definition av babysim
Verksamhet för barn från 3 månader upp till 2 år som tillsammans med vuxen vägleds genom lek och målrelaterade övningar till att upptäcka glädje med och respekt för vatten.

Förkunskaper
Barnet ska vara 3 månader gammalt, ha läkt navel och väga minst 4 kg.

Målsättning
Genom inspirerande och lustfyllda lektioner ska babysimmet fånga barnets intresse för lek och rörelse i vatten. I en social samvaro mellan barn och vuxen uppnå vattenvana och säkerhet i och kring vatten. Det övergripande målet med babysim är att barnet självständigt ska kunna ta sig i vattnet och komma under vattenytan med hela kroppen. Därefter ska barnet vända runt och ta sig tillbaka till bassängkanten, gripa tag i och hålla sig kvar vid bassängkanten. All verksamhet ska utgå ifrån barnets förutsättningar och mognad.

Hur når vi målen?
Genom att följa Simlinjens planering och stimulera barnets utveckling med hjälp av lek, övningar, sånger och närhet.

Tips och information till föräldrar:

  • Sänk vattentemperaturen successivt hemma vid bad, så att barnet vänjer sig vid temperaturen som bassängen håller på babysimmet (minst 32 grader).
  • Det är viktigt att uppmärksamma barnets signaler (exempelvis om barnet blir för trött) och avsluta lektionen vid behov. Lektionen bör vara max 30 minuter för barn under 8 månader och för övriga max 45 minuter.
  • Verksamheten sker på barnets villkor!
  • Ta reda på vilka praktiska detaljer som gäller utifrån lokala förutsättningar.
  • Svenska Simförbundets rekommendation är att det bör vara max 8 barn per instruktör i en grupp. Förälder eller annan vuxen deltar på babysimmet tillsammans med barnet under ledning av en utbildad instruktör som bör vara minst 18 år