Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Simkunnighet i föreningen

Varför skall jag välja simskola i förening?

Det finns flera goda skäl till varför du ska välja Svensk Simidrotts simskola!

LÅNG ERFARENHET
Svensk Simidrotts föreningar har lång erfarenhet av och gedigen kunskap om simundervisning. Våra instruktörer erbjuds kontinuerlig vidareutveckling och utbildning för att på bästa sätt kunna möta barnens behov.

FORSKNINGSBASERAD PEDAGOGIK
Vår verksamhet bedrivs utifrån svensk simnings utvecklingstrappa Simlinjen. Simlinjen bygger på pedagogik och metodik som utgår ifrån den senaste forskningen inom området. Utvecklingstrappan med tillhörande riktlinjer och kvalitetskriterier bidrar till att våra föreningar kan erbjuda simundervisning med en hög kvalitet.

LEKAR OCH ÖVNINGAR MED TYDLIGA MÅL
Genom målrelaterade lekar och övningar och utifrån barnets egna förutsättningar lär våra simidrottsföreningar ut vattenvana och grunderna i de fyra simsätten.

FÖRENINGSKONTAKT FÖR EN AKTIV FRITID
Barn som deltar i simundervisning hos en simidrottsförening kan, när de blivit simkunniga, på ett enkelt sätt fortsätta i någon av Svensk Simidrotts spännande simidrotter, eftersom de redan har en etablerad föreningskontakt.

LIVSLÅNG SIMIDROTT
Via Svensk Simidrotts föreningar kan du börja tidigt med simidrott och fortsätta vara aktiv hela livet.

HÄR HITTAR DU LITE ÖVNINGAR ATT TRÄNA PÅ: