Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Kerstin och Birger Buhres stipendium

Stipendiet tillfaller kappsimmare i Skåne, som håller juniorlandslagsklass och som avser fortsätta med hård satsning företrädesvis i senioråldern och utdelas i samband med Skånes Simförbunds Distriktsmästerskap på 50-meters bana, Skånes Simförbunds årsmöte eller vid lämplig mästerskapstävling.

2021

Olivia Klint Ipsa - Kristianstad SLS

Stipendiet tilldelas Olivia Klint Ipsa, Kristianstads SLS, för hårt arbete och framgångsrika prestationer som junior och som stöd och uppmuntran för en fortsatt satsning som och mot seniorsidans elit.