Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Utvecklingskommittén

E-post till utvecklingskommittén är: utveckling.kommitte@skanesim.se

Kommittén består av två representanter från styrelsen och en representant från varje utskott (simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, öppet vatten/masters). Kommittén uppgift är att utveckla simidrotten och initiera gemensamma aktiviteter. Man ska samverka med utbildningskommittén och med nätverken för att utveckla simidrotten.

Utskottens specifika uppdrag, ansvar och beslutsfattande:

 • Verka för livslång simidrottande o Samarbeta i utvecklingskommittén i gemensamma simidrottsangelägenheter.
 • Initiera och genomföra distriktsgemensamma aktiviteter.
 • Alla aktiviteter skall ha ett tydligt syfte och målgrupp. Utskottet skall beskriva hur och varför den utvecklar den enskilda simidrotten och när den ska utföras.
 • Beslut tagna i utskottets skall dokumenteras (loggas) digitalt i en beslutslogg så att det kan nås av både styrelse och utskott.
 • Beslut ska vara förankrade i distriktets föreningar.
 • Beslut som tas av utskottet kommuniceras av Skånesims kansli.
 • Samverka i specifika frågor med tävlingsutskottet och utbildningskommittén.
 • Inlämna budgetförslag till nästa kalenderår senast i oktober innevarande år.
 • Utifrån sin simidrott planera och organisera för att genomföra av olika aktiviteter som främjar utveckling.
 • Inkludera Para i sin simidrott.
 • Bestämma utskottets möteskalender för kommande år.