Gå till innehåll
Distrikt Östsvenska

Anvisningar

Anvisningar gällande funktionärsutbildningar som ordnas av förening/föreningar

För att funktionären ska bli godkänd av distriktet ska nedan gång följas.

1. Förening som anordnar en funktionärsutbildning i Östsvenska distriktet (tävlingsfunktionär alt. distriktsfunktionär) meddelar detta till distriktet genom att maila inbjudan eller underlag för utbildningen till ostsvenska@svensksimidrott.se. Föreningen kan få hjälp med inbjudan av ÖSSF som har en mall.

2. Inbjudan och anmälningsformulär läggs då ut på www.össf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Alla anmälningar ska gå via Östsvenska SFs anmälningssida. För att de ska finnas med i Distriktets register.

3. Innan utbildningen skickar ÖSSF en deltagarlista till arrangören som rapporterar tillbaka närvaron efter kursen.

4. Efter fullgjord praktik ska föreningens funktionärsansvarige bekräfta att respektive deltagare fullgjort sin praktik genom att rapportera via det digitala verktyget. På denna sidan har du instruktioner hur det går till.

Övrigt: Föreningen själva beställer kursmaterialet från Sisuförlag och står för arvodet till utbildaren. Arrangerande förening kan såklart ta ut en avgift för gästande klubbars deltagande. Vi rekommenderar en avgift på 200kr exkl. kursmaterial. Materialet kan ha en veckas leveranstid så det är bra om alla anmälningar har kommit in ca 1,5 vecka innan kursen.

Publicerad: 2022-12-21

Senast uppdaterad: 2023-01-13

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -