Gå till innehåll
Simning

Simlinjen - Utvecklingsstadium

Detta avsnitt riktar sig till simtränare och ledare som är intresserade av en sammanfattning av de olika utvecklingsstadier inom simning. Mer information kring varje utvecklingsstadium, med kompletterande fysisk och psykisk inriktning, övningar och testar etc. finns i boken ”Simlinjen”, som finns att köpa här. Länk till annan webbplats. (länk)

Riklinjer och kvalitetskriterier, Simlinjen hittar ni här Pdf, 30.7 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Utvecklingsstadium 1 - Vattenvana och aktiv start

Utvecklingsstadium 1 riktar sig till verksamhet för de allra yngsta barnen och deras föräldrar. Fysisk aktivitet är nödvändigt för en hälsosam utveckling av barn och påverkar bland annat kognitiv förmåga, koordination, generella motoriska färdigheter, känslor, fantasi, självkänsla, självförtroende och sociala färdigheter.

Ålder

 • 0 – 4 år

Syfte

 • Att barnet blir vattenvant och grundlägger ett intresse för simning som fysisk aktivitet.
 • Att lägga grunden för en hälsosam utveckling av generella motoriska färdigheter genom att stimulera till daglig fysisk aktivitet.

Slutmål

 • Barn och föräldrar ska ha ett intresse för vatten och simning.
 • Barnet ska vara vattenvant och kunna utföra elementära rörelser i de fyra simsätten.
 • Barnet ska vara medvetet om sitt kroppsläge i vatten.

 

 

Utvecklingsstadium 2 - Lekfull siminlärning och rörelseglädje

Utvecklingsstadium 2 riktar sig till verksamhet för barn från cirka 4 –8 års ålder, som genom målrelaterade lekar utifrån barnets egna förutsättningar lär sig de elementära grunderna i de fyra simsätten med slutmålet att bli simkunnig. Verksamheten innehåller roliga, utmanande och progressiva övningar, både i vatten och på land.

Ålder

 • 4 – 8 år.

Syfte

 • Att grundlägga ett intresse för simning som idrott och fysisk aktivitet i allmänhet.
 • Att utveckla grundläggande rörelsefärdigheter genom kroppskännedom och kroppskontroll.
 • Att utveckla generella motoriska färdigheter genom att stimulera till daglig fysisk aktivitet.

Slutmål

 • Simmaren ska vara simkunnig enligt den nordiska definitionen: falla i vattnet, ta sig upp till ytan och simma 200 meter i en följd på djupt vatten varav 50 meter i ryggläge.
 • Simmaren ska ha en grundläggande teknik i de fyra simsätten.
 • Simmaren ska klara av att simma 100 meter medley.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 200 träningstimmar sammanlagt per år, det vill säga både i och utanför den organiserade simverksamheten.

 

Här Öppnas i nytt fönster. finner du slutmål för de olika simskolenivåerna från Simlinjen.

 

Utvecklingsstadium 3 - Teknikinlärning och fysisk aktivitet

Utvecklingsstadium 3 riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7–12 års ålder, som genom målrelaterade lekar och övningar vidareutvecklar grunderna i de fyra simsätten utifrån varje individs egna förutsättningar, med slutmålet att kunna tävla alternativt ta simmärken och simma för välmående. I detta utvecklingsstadium inleds guldåldern för att utveckla motoriska färdigheter. Det är därför viktigt att så många barn som möjligt nu inte bara lär sig olika simfärdigheter, utan också att de får så stor variation av aktiviteter som möjligt.

Ålder

 • 7 – 11/12 år. Simmaren befinner sig cirka 2 – 3 år i detta utvecklingsstadium.

Eftersom flickor utvecklas tidigare än pojkar kommer de generellt att vara

1 – 2 år före i detta stadium.

Syfte

 • Att stimulera till att simmaren blir intresserad och positivt inställd till att utöva tävlingssimning som idrott.
 • Att utveckla tekniken i de fyra simsätten genom kroppskännedom och kroppskontroll.
 • Att utveckla såväl generella som specifika motoriska färdigheter genom att stimulera till daglig fysisk aktivitet.

Slutmål

 • Simmaren ska ha utvecklat tekniken i de fyra simsätten.
 • Simmaren ska klara 200 meter crawl, ryggsim, bröstsim, medley och 50 meter fjärilsim regelrätt med start, vändning och målgång.
 • Simmaren ska ha klarat pokal 2 på Utmanartävlingen samt teknikskolans guldplakett.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 300 träningstimmar sammanlagt per år, i och utanför den organiserade simverksamheten.
 • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land. (se Simlinjen)

 

 

Utvecklingsstadium 4 - Lära sig simträning

Utvecklingsstadium 4 riktar sig till barn från cirka 9 – 10 år och upp till att puberteten inleds. När tillväxtspurten har påbörjats och simmaren har uppnått en social, kognitiv och emotionell mognad är simmaren redo för nästa stadium. Under utvecklingsstadium 4 fortsätter guldåren för utveckling av motoriska färdigheter. Därför bör möjligheterna till inlärning och utveckling av motoriska färdigheter såväl på land som i vatten fortsätta att prioriteras. Detta sker bäst genom fortsatt lekfulla övningar och varierande simträning. Under detta stadium ökar tävlandet, framför allt utanför hemmaföreningen. Simträningen bör i den senare delen av stadiet successivt trappas upp, både vad gäller antalet träningstillfällen och längden på simträningen.

Ålder

 • Inträde sker enligt kronlogisk ålder, normalt vid cirka 9 – 10 år men rätt färdighetsnivå krävs för att tillgodogöra sig träningen i detta utvecklingsstadium. Utträde sker däremot enligt biologisk ålder, när tillväxtspurten inleds, runt en kronlogisk ålder av 12 – 14 år. Flickor ligger cirka 1 – 2 år före pojkar. Simmarna stannar cirka 2 – 3 år i detta utvecklingsstadium

Syfte

 • Att simmaren ska få en grundläggande förståelse för simträningens olika delmoment.
 • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad teknik i alla de fyra simsätten som kommer att ge en bättre simork.

Slutmål

 • Simmaren ska visa en god utveckling på 200 meter medley och 400 meter frisim vilket visar på en god allsidighet och uthållighet.
 • Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i samtliga fyra simsätt.
 • Simmaren bör ha tävlat och uppnått utveckling på 200 meter ryggsim, bröstsim, frisim och 100 meter fjärilsim.
 • Simmaren ska ha erhållit Pokal 3 på Utmanartävlingen.
 • Simmaren bör ha deltagit på Simiaden, Ungdoms-GP och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå. Simmaren har också provat på att åka iväg på tävlingar cirka 2 gånger per år. Minst en av dessa med övernattning.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 300 träningstimmar per år i simverksamhet och totalt 450 träningstimmar per år.
 • Simmaren ska klara av de träningsserier som rekommenderas i tabell 13 (se Simlinjen)
 • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land (se Simlinjen)

 

 

Utvecklingsstadium 5 Träna och tävla

Utvecklingsstadium 5 riktar sig till verksamhet för ungdomar i början, under och precis efter puberteten. Simmaren är redo för detta stadium när tillväxtspurten har inletts och hon eller han uppnått tillräcklig social, mental och kognitiv mognad. Under dessa år sker stora förändringar fysiskt då simmarna växer både längd- och viktmässigt. De blir också mer mottagliga för ren konditionsträning. Detta är viktiga år för att framför allt utveckla ”motorn”, det vill säga hjärtat och egenskaper som har med kondition och uthållighet att göra. Möjligheten att ”styrketräna hjärtat” kommer att ha stor betydelse för en god kondition och uthållighet senare i livet. Simmarna är i slutet av detta stadium också betydligt mer mottagliga än tidigare för att bygga muskler. Detta är det stadium där träningen fullt ut börjar anta vuxna idrottares former och bli mer relaterad till tävlingsmomentet.

Ålder

 • Inträde sker enligt biologisk ålder när tillväxtspurten inleds och simmaren är psykosocialt mogen. För de flesta simmare handlar det om åldern 12 – 14 år. Flickor går oftast in i fasen 1 – 2 år före pojkar. Utträde sker enligt biologisk ålder, när puberteten närmar sig slutet och simmaren har uppnått den mognad och nivå som krävs för nästa utvecklingsstadium, runt den kronologiska åldern 15 – 17 år. Simmaren stannar cirka 3 – 4 år i stadium 5 beroende på när personen går in i stadiet och vilken utvecklingstakt han eller hon har.

Syfte

 • Att simmaren ska etablera sig som tävlingssimmare.
 • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, till exempel förbättrad aerob förmåga, styrka och simteknik, vilket kommer att ge en bättre simork.

Slutmål

 • Simmaren ska ha tävlat och visat utveckling på 400 meter medley för att säkerställa fokus på aerob utveckling och allsidighet samt på 1 – 2 simsätt som simmaren identifierats ha god fallenhet för.
 • Simmaren bör ha tävlat på samtliga tävlingsdistanser.
 • Simmaren ska ha goda tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i sitt eller sina specialsimsätt.
 • Simmaren bör ha deltagit på Sum-Sim, Ungdoms-GP och andra inbjudningstävlingar på lokal och regional nivå.
 • Simmaren bör vara kvalificerad för JSM.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 800 träningstimmar per år inom simverksamheten i slutet av stadiet (cirka 700 timmar om simmaren varit kortare tid i stadiet eller sysslat med andra idrotter parallellt).
 • Simmaren ska klara av de träningsserier som rekommenderas i tabell 15. (se Simlinjen)
 • Simmaren ska kunna utföra grundläggande rörlighetsövningar på land (se Simlinjen)

 

 

Utvecklingsstadium 6 - träna för att prestera

Utvecklingsstadium 6 riktar sig till verksamhet för simmare som har gått igenom puberteten och valt att satsa på simning fullt ut. Det är viktigt att öka träningsdosen genom hela stadiet så att inte simmaren planar i sin utveckling. De flesta simmare har i detta utvecklingsstadium slutat växa på längden, däremot kan fortfarande en naturlig muskulär tillväxt ske. Träningen kommer nu att ha en helt avgörande betydelse för prestationsutvecklingen då simmaren inte längre får något gratis via tillväxt. Det är därför viktigt att simmaren uppnått goda mentala, tekniska och fysiologiska (i första hand aeroba och styrkemässiga) grundfärdigheter för att klara av och tillgodogöra sig den kommande träningen. Träningen i detta utvecklingsstadium är likartad den för vuxna idrottare även om den totala träningstiden ännu inte ligger på samma nivå. Inledningsvis bör simmaren också exponeras för olika typer av träning (olika kombinationer av volym och intensitet) för att säkerställa den fortsatta individuella träningsinriktningen. Kapacitetsanalyser samt långsiktiga utvecklingsplaner bör göras.

Ålder

 • Inträde i detta stadium sker när mognad, rätt nivå och ambition uppnåtts. Detta sker dock tidigast runt 15 års ålder för flickor och 17 års ålder för pojkar.

Syfte

 • Att simmaren ska prestera som tävlingssimmare.
 • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter och kapaciteter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen, men som nu är mer specifika utifrån individuella förutsättningar samt specialsimsätt och specialdistanser.

Slutmål

 • Simmaren ska ha en kontinuerlig prestationsförbättring på specialsimsätt och specialdistanser. Simmaren bör också visa på god utveckling på 200 meter medley.
 • Simmaren ska ha alla de grundläggande kapaciteter och färdigheter (fysiska, tekniska, taktiska, mentala och sociala) som har betydelse för den fortsatta simutvecklingen i utvecklingsstadium 7.
 • Träningsfokus har ändrats från att bygga färdigheter och kapaciteter till att maximera prestationen.
 • Simmaren bör ha genomfört minst 900 träningstimmar per år inom simverksamhet i slutet av stadiet.
 • Simmaren bör vara minst kvalificerad för SM.

 

 

Utvecklingsstadium 7 - Träna för att nå full potential/vinna

Utvecklingsstadium 7 riktar sig till verksamhet för vuxna simmare som valt att satsa fullt ut på simning, minst på halvtid. Här hamnar de som är beredda att satsa helt och hållet under ett antal år för att utveckla sin potential till fullo. Det handlar inte enbart om att förbättra sina topprestationer utan också om att upprepa dem över tid. Ett mått på utveckling är till exempel ett ökat antal toppresultat och topprestationer på årsbasis. Precis som i utvecklingsstadium 6 är det träningen som är av helt avgörande betydelse för prestationsutvecklingen. Träningen i detta stadium planeras individuellt och den aktive bör här nå maximal träningsvolym och belastning under sin idrottskarriär. Därför kommer det ställas stora krav på den totala återhämtningen och olika återhämtningsstrategier är av yttersta vikt. Kapacitetsanalyser, samt långsiktiga utvecklingsplaner, ska göras och kontinuerligt följas upp och utvärderas.

Ålder

 • Inträde i detta stadium sker när mognad, rätt nivå och ambition uppnåtts. Detta sker dock tidigast runt 17 års ålder för flickor och 19 års ålder för pojkar

Syfte

 • Att simmaren ska optimera förutsättningarna för att nå sin fulla potential.
 • Att stimulera till fortsatt utveckling av färdigheter och kapaciteter som kommer ha betydelse för den fortsatta prestationsutvecklingen men nu uteslutande utifrån individuella förutsättningar samt specialdistanser

Slutmål

 • Simmaren ska visa på kontinuerlig prestationsförbättring och uppnå fullpotential på specialdistans/er.
 • Simmaren ska träna för att uppnå såväl toppresultat som topprestationer.
 • Simmaren ska ha alla de kapaciteter och färdigheter (fysiska, tekniska, taktiska, mentala och sociala) som innebär att simmaren har nått sin optimala förmåga.
 • Simmarens träningsfokus ska vara mot perfektion vad gäller färdigheter, samt maximering av tävlingsspecifika färdigheter.
 • Simmaren bör ha genomfört 1200 – 1400 träningstimmar per år inom simverksamheten i mitten av detta stadium.

 

 

Utvecklingsstadium 8 - Simma hela livet

Detta utvecklingsstadium börjar när individen bestämt sig för att inte göra den tävlingssatsning som stadierna 6 och 7 innebär. Inträdet kan ske i unga år, men det kan också ske senare i livet, då individen gått igenom flera av de andra utvecklingsstadierna, eller i bästa fall alla ända upp till utvecklingsstadium 7. I stadium 8 kan simningen utgöra huvudidrott, men på en motions-, rekreations- och hälsonivå.

Ålder

 • Inträde kan ske genom hela livet, när full simkunnighet uppnåtts.

Syfte

 • Att stimulera till ett livslångt deltagande inom simidrotten för en aktiv och hälsosam livsstil.

Slutmål

 • Förbättrade fysiska egenskaper, som kondition, styrka, uthållighet och rörlighet.
 • Förbättrade simspecifika färdigheter i alla fyra simsätt.
 • Individuellt uppsatta prestationsmål.