Gå till innehåll
Simning

Tempus klar för de nya N-klasserna

Utöver de officiella S-klasserna i parasimning har det funnits inofficiella K-klasser. Vi ersätter nu K-klasserna med ett nytt system och byter samtidigt namn på dem till N-klasser.

Det är nu dags att omregistrera de parasimmare som tidigare hade en K-klass.

Du kan läsa mer i kungörelsen där regelförändringen beskrivs men också på sidan om klassificering. På den sidan hittar du också en kort beskrivning av S-klasserna som kan användas som en vägledning till att hitta rätt N-klass.

Observera att det är simmarens tränare/förening som bedömmer vilken N-klass som simmare tillhör och det är föreningen som registrerar sportklassen i Tempus. Alla simmare som idag är registrerade med en K-klass måste bedömas igen och bli registrerade i Tempus. Leta upp simmaren i Tempus Statistik under Simidrottare och ange simmarens nya N-klass.

Observera att sportklass N1-4 är en sportklass, inte fyra sportklasser. I den ska ingå de simmare som har liknande funktionsnedsättning som simmare i sportklasserna S1-S4. Motsvarande gäller för sportklasserna N5-7, N8-10 och N11-13. Simmare med Downs syndrom som tillhör sportklass S14 har i N-systemet fått en egen sportklass N15. Simmare som inte passar in i någon annan N-klass tillhör nu N16.

Publicerad: 2023-10-09

Senast uppdaterad: 2023-10-02

Författare: Kenneth Magnusson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -