Gå till innehåll
Simning

Klassificering

Simning utövas av idrottare med fysisk funktionsnedsättning, synskada eller intellektuell funktionsnedsättning. Bokstavsbeteckningen framför siffrorna anger simsätt.


S = frisim, fjäril, ryggsim, SB = bröstsim och SM = medley.

Personer med fysisk funktionsnedsättning kan klassas i olika sportklasser beroende på simsätt, de återfinns i sportklass 1-10 (för sportklasserna SB 1-9) och klassas funktionellt. Ju lägre siffra desto större funktionsnedsättning.

Följande klasser är de officiella sportklasserna:

Det är endast godkända klassificerare som kan tilldela en simmare en S/SB/SM-klass.

 • S/SB/SM 1-4
  Olika grader av funktionsnedsättning i både armar och ben.
 • S/SB/SM 5-6
  Huvudsakligen funktionsnedsättningar i ben, armar eller ena kroppshalvan.
 • S/SB/SM 7-8
  Framförallt funktionsnedsättningar i benen eller ena armen.
 • S/SB/SM 9 & S/SM 10
  I huvudsak amputation av arm eller ben.

Klassificering av simmare med synskada:

 • S/SB/SM 11
  Total blindhet.
 • S/SB/SM 12-13
  Synsvaghet.

Alla simmare med intellektuell funktionsnedsättning simmar i en gemensam sportklass:

 • S/SB/SM 14
  Simmare med intellektuell funktionsnedsättning.

Inofficiella N-klasser (ersätter K-klasser fr.o.m. 1 oktober 2023)

Utöver de officiella klasserna finns det även inofficiella klasser för simmare som inte har klassificerats ännu eller som inte kan klassificeras, så kallade N-klasser.

 • N1-4 motsvarar sportklasserna S1-S4
 • N5-7 motsvarar sportklasserna S5-S7
 • N8-10 motsvarar sportklasserna S8-S10
 • N11-13 motsvarar sportklasserna S11-S13
 • N14 motsvarar sportklasserna S14
 • N15 innefattar simmare med Downs syndrom
 • N16 innefattar simmare som inte kan klassificeras enligt N-klass ovan, omfattar även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

N-klasser

N-klasserna är den nivån som en parasimmare oftast börjar med när de först börjar tävla. Det är den enklaste av klassningar där tränaren tillsammans med simmaren anmäler sig till en klass utifrån de riktlinjer som N-klasserna innebär. N-klass registreras av föreningen i Tempus Statistik.

Nationell klassificering

Nationell klassificering är nivån efter N-klass. Här behöver parasimmaren genomgå en klassificeringsprocess.

Simmaren måste av fysioterapeut/läkare ha fått de medicinska dokument som krävs för specifik funktionsnedsättning (se sidan medicinsk dokumentation). Den medicinska dokumentation måste styrka att parasimmaren har en funktionsnedsättning. Denna dokumentation ska lämnas till Svensk Simidrott. Kompletterande underlag kan komma att efterfrågas. Simmarens förening ska också anmäla till Svensk Simidrott vid vilken klassningstävling simmaren vill klassas: Falkenberg Race (mars/april), Solen Sim i Sundsvall (maj) eller Sparbanken Rekarne Cup i Eskilstuna (december). Simmaren ska sedan också anmälas till tävlingen på sedvanligt sätt i Tempus.

För parasimmare med fysisk funktionsnedsättning, S1-10, görs en fysisk klassning på en av de tre simtävlingar som erbjuder klassning. Den består av ett bänktest där fysisk funktion testas, och därefter ett vattentest där det bedöms hur funktionsnedsättningen påverkar simprestationen. Klassificeringen avslutas med en observation på en tävling. Den nationella klassningspanelen beslutar sedan vilken sportklass parasimmaren tillhör, vilket meddelas på plats. Vid detta tillfälle bör simmaren ha med en simtränare eller annan likvärdig person, då specifika frågor om simmarens klassning ska tas med aktuellt klassningsteam.

För parasimmare med intellektuell funktionsnedsättning, S14 eller blinda/synnedsatta S11-13, görs enbart en tävlingsobservation, efter att medicinsk dokumentation har skickats in, på någon av de tre klassningstävlingarna.

Med en nationell klassning kan parasimmaren delta i nationella och nordiska mästerskap.

Internationell klassning

Internationell klassning ser till stor del ut som den nationella förutom att den genomförs av en internationell klassningspanel. Det krävs dock lite mer omfattande medicinsk dokumentation för alla klasser. Med en internationell klassning kan parasimmaren tävla på internationella tävlingar och mästerskap. Uttagningen till internationell klassning sker på utmanarteam och landslagsnivå.

Info om internationell klassning och internationell licens

Internationell licens erhålles genom klassning av World Para Swimming i samband med någon av World Series tävlingarna, EM eller VM.

Varje år ansöker världens länder om platser för klassning. Sverige har en prioritetslista där landslagssimmare har högsta prioritet, därefter kommer Utmanarteam och nya talanger som dyker upp efter diskussion inom parautskottet.

World Para Swimming delar ut platser till de olika länderna vid de olika tävlingarna med klassningstillfällen. Det är inte alltid Sverige får den mängd platser vi önskat vid ett visst tillfälle.

Den internationella klassningen sker 2-3 dagar innan själva tävlingen och bekräftas under loppen på tävlingen.

Den internationella klassningen och dess resultat är suverän och ersätter tidigare nationellt klassningsresultat.

Hur gör man?

Börja tävla i N-klass som första steg att komma igång med tävlandet och bli bekant med tävlingsmomenten. För att få göra en klassificering ska man vara minst 13 år och ha deltagit i minst fyra tävlingar där resultaten kan hittas i Tempus (resultaten kan vara i N-klass eller vanlig tävlingsklass).

Illustration klassningsprocessen för parasimning
 1. För att klassas som parasimmare behöver man ha medicinska dokument som gäller specifik funktionsnedsättning, ifyllda av fysioterapeut/läkare.
 2. De medicinska dokumenten skickas in till Svensk Simidrott via en länk som erhålls genom att mejla kenneth.magnusson@svensksimidrott.se, där man laddar upp filerna (inskannade eller fotograferade). Detta kan göras av förälder/simmare/förening.
  Därefter anmäler föreningen till Kenneth Magnusson vilken tävling (där klassificering erbjuds) som simmaren vill bli klassad på. Obs: Dessa två moment måste göras senast åtta veckor innan klassningstävlingen.
 3. Anmäl simmaren till tävlingen ifråga via Tempus. En parasimmare behöver för klassning till alla simsätt simma en gren av antingen frisim, ryggsim eller fjärilsim (så kallad S-gren), samt en bröstsimsgren (SB-gren), dvs. två lopp totalt. Kan simmaren endast simma ett simsätt anmäls simmaren till det aktuella simsättet, och erhåller då klassning i enbart det simsättet. Om simmaren senare lär sig fler simsätt kan omklassning göras. För att klassningsteamet ska kunna observera alla moment i loppet, behöver simmaren anmäla till en distans på minst 50m på kortbana och 100m på långbana.
 4. Delta i klassningstävlingen (simmare med fysisk funktionsnedsättning ska också delta i de fysiska testerna som sker dagen innan simtävlingen börjar).
 5. Parasimmaren får sin tilldelade klass som sedan registreras i Tempus vilket innebär att simmaren då kan tävla i S-klass.

Möjlighet till internationell klassning finns först efter uttagning till landslag/utvecklingsteam.


Tävlingar med klassificering under 2024:

 • Para Swim Open Falkenberg, 18-19 maj (fysiska tester för dem med fysisk funktionsnedsättning 17 maj)
 • Sundsvall (troligen september)
 • Sparbanken Rekarne Simcup, Eskilstuna (december)

Publicerad: 2022-07-14

Senast uppdaterad: 2024-01-30

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -