Gå till innehåll
Simning

Nya inofficiella sportklasser i parasimning

Utöver de officiella S-klasserna i parasimning har det funnits inofficiella K-klasser. Vi ersätter nu K-klasserna med ett nytt system och byter samtidigt namn på dem till N-klasser.

Tack K-klasser, välkommen N-klasser!

Du kan läsa mer i kungörelsen där regelförändringen beskrivs men också på sidan om klassificering. På den sidan hittar du också en kort beskrivning av S-klasserna som kan användas som en vägledning till att hitta rätt N-klass.

Observera att det är simmarens tränare/förening som bedömmer vilken N-klass som simmare tillhör och det är föreningen som registrerar sportklassen i Tempus. En anpassning av Tempus är klar inom kort. Vi återkommer med exakt datum. Alla simmare som idag är registrerade med en K-klass måste bedömas igen och bli registrerade i Tempus.

Observera att sportklass N1-4 är en sportklass, inte fyra sportklasser. I den ska ingå de simmare som har liknande funktionsnedsättning som simmare i sportklasserna S1-S4. Motsvarande gäller för sportklasserna N5-7, N8-10 och N11-13. Simmare med Downs syndrom som tillhör sportklass S14 men har i N-systemet fått en egen sportklass N15. Simmare som inte passar in i någon annan N-klass tillhör nu N16.

Publicerad: 2023-09-20

Senast uppdaterad: 2023-09-21

Författare: Kenneth Magnusson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -