Gå till innehåll
Masters

Simning

Vid simtävlingar ska alla funktionärer vara godkända, dvs. inneha ett giltig funktionärslegitimation. För de ledande funktionärsuppgifterna vid en simtävling krävs godkänd distriktsfunktionärsutbildning, medan övriga ska vara minst tävlingsfunktionärer.

Varje simdistrikt/region ansvarar för utbildning och godkännande samt ut­färdar funktionärskort för distrikts- och tävlingsfunktionärer. Funtionärsutbildning genomförs i tre steg.

Tävlingsfunktionär

Utbildningen genomförs vanligen inom föreningar eller distrikt. Det krävs en godkänd kursledare som håller i utbildningen. Efter utbildning ska deltagaren genomför praktik vid tävling för att bli godkänd på kursen och få verka som funktionär vid simtävlingar. I samband med ansökan om att bli godkänd tävlingsfunktionär, efter att ha genomgått utbildningen samt genomfört 2st praktikpass, ska du vara 16 år fyllda.

Distriktsfunktionär

För att gå denna ska du vara godkänd tävlingsfunktionär. Efter utbildningen kan du inneha ledande befattningar vis simtävlingar. Simdistriktet ansvarar för arrangemang av distriktsfunktionärsutbildning.

Förbundsfunktionär

Svenska Simförbundet och regelkommittén utbildar och godkänner det tredje funktionärssteget, dvs Förbundsfunktionärer, vilka bl a tjänstgör som tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och starter vid Svenska Mästerskap och står till distriktens förfogande i regelfrågor.

Speakerutbildning

Genomförs på efterfrågan när behov finns. Denna utbildning arrangeras i förbundets regi.

Starterutbildning

Genomförs på efterfrågan när behov finns. För att gå denna ska du vara godkänd tävlingsfunktionär. Denna utbildning arrangeras i förbundets regi.

FINA funktionär

Svenska Simförbundet och regelkommittén godkänner och subventionerar möjligheten för ett fåtal funktionärer att genomgå FINAs funktionärsutbildning. Denna utbildnings krävs för internationella funktionärsuppdrag.

KLÄRK - att utbilda funktionärer

För att utbilda funktionärer för simning krävs att du har genomgått kursledarutbildning. Funktionärsutbildning uppdateras vanligen vart fjärde år, då FINA utkommer med en ny regelbok med de ändringar som genomförs efter varje långbane-VM.

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2022-10-12

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -