Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Varför ska jag välja Svensk Simidrotts simskola?

simskola i förening

Det finns flera goda skäl till varför du ska välja Svensk Simidrotts simskola!

Lång erfarenhet

Svensk Simidrotts föreningar har lång erfarenhet av och gedigen kunskap om simundervisning. Våra instruktörer erbjuds kontinuerlig vidareutveckling och utbildning för att på bästa sätt kunna möta barnens behov.

Forskningsbaserad pedagogik

Vår verksamhet bedrivs utifrån svensk simnings utvecklingstrappa Simlinjen. Simlinjen bygger på pedagogik och metodik som utgår ifrån den senaste forskningen inom området. Utvecklingstrappan med tillhörande riktlinjer och kvalitetskriterier bidrar till att våra föreningar kan erbjuda simundervisning med en hög kvalitet.

Lekar och övningar med tydliga mål

Genom målrelaterade lekar och övningar och utifrån barnets egna förutsättningar lär våra simidrottsföreningar ut vattenvana och grunderna i de fyra simsätten.

Föreningskontakt för en aktiv fritid

Barn som deltar i simundervisning hos en simidrottsförening kan, när de blivit simkunniga, på ett enkelt sätt fortsätta i någon av Svensk Simidrotts spännande simidrotter, eftersom de redan har en etablerad föreningskontakt.

Livslång simidrott

Via Svensk Simidrotts föreningar kan du börja tidigt med simidrott och fortsätta vara aktiv hela livet.

Publicerad: 2022-05-24

Senast uppdaterad: 2023-09-15

Kontakt

Erika Meeker

Verksamhetsutvecklare,

barn och ungdom/ simkunnighet

köp våra simmärken

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -