Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Hur påverkas idrotten

Personuppgifter används inom förbund och föreningar för att bland annat registrera medlemskap, arrangera tävlingar, hantera licenser, fördela stöd och utbilda. Nedan förklaras vilka uppgifter som samlas in och hur de rekommenderas användas.

Medlemskap

Förbund och föreningar behandlar medlemmarnas personuppgifter för att administrera förenings- och förbundstillhörighet, medlemskap, statistik och forskning, utbildningar, utmärkelser, bestraffningsärenden med mera.

Kategorier av personuppgifter kan variera, men exempelvis namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om medlemskap eller konto- och betalningsinformation.

Tävling

Förbund och föreningar arrangerar tävlingsverksamhet, då behandlas personuppgifter. Det kan ske vid uttagning, kallelse, inbjudan till tävling, registrering samt t.ex. liverapportering och resultatlistor.

Personnummer behövs för att resultat ska kunna registreras och kopplas till en specifik tävlande. Flera idrotter har också försäkring kopplat till sin registrering, då är identifiering nödvändig. Uppgifterna kan variera, men det som normalt behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, uppgifter om medlemskap och kön.

Licenshantering

Vissa förbund behandlar personuppgifter för att administrera tävlingslicenser. Det görs också statistikuppföljning på antal licenser eller antal licenser per kön eller åldersintervall.

De personuppgifter som behandlas i licenshanteringen kan variera, men är normalt namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om medlemskap, kön, funktionsnedsättning samt typ av tävlingslicens.

Fördelning av stöd

Personuppgifter används till att fördela och kontrollera bidrag och stöd till idrottsverksamhet. Stöden kan fördelas i stimulansstöd, projektstöd, organisationsstöd och aktivitetsstöd. I samband med inkomna ansökningar, fördelning av de ekonomiska stöden samt kontroll behandlas personuppgifter.

De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för fördelning av statligt stöd är namn, kontaktuppgifter, personnummer eller annat identifikationsnummer samt medlemstillhörighet.

Utbildning

Föreningar, specialidrottsdistriktsförbund, distriktsorganisationer, SISU Idrottsutbildarna och förlaget SISU Idrottsböcker behandlar personuppgifter i utbildningsverksamhet.

De personuppgifter som behandlas inom ramen för utbildning kan variera, men är vanligen namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation samt medlemskoppling.

Under "Särskilda frågor" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finner du övriga behandlingar som behöver tas hänsyn till, både generellt inom GDPR men även inom idrottsrörelsen.

Publicerad: 2022-06-03

Senast uppdaterad: 2022-12-12

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -