Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Öppetvatten kommittén

Deirée Andersson-Ordförande
Ulf Gabrielsson
Mattia Lentini
Stefan Vlachos

Öppetvatten kommitté

Huvudinriktning
Öppet vattenkommittén arbetar på uppdrag av styrelsen med öppet vattenverksamheten i distriktet. Därvid ska olika åldersgruppers behov tillgodoses. Särskild vikt ska läggas på ungdomsverksamhet.

Tävling/träning
• I samråd med tävlingskommittén ansvara för planering och genomförande avseende distriktsarrangemang.
• Planera och genomföra träningsläger/sammandragningar för simmare i distriktet.
• Verka för rekrytering av nya föreningar, ledare och öppetvattensimmare i distriktet.
Tränarträff
• Arrangera tränarträffar för distriktets tränare på alla nivåer med inriktning öppet vatten.

Budget
• Lämna verksamhets- och budgetförslag till styrelsen.
• Genomföra, följa upp och återrapportera fastställd verksamhetsplan och budget.


Övrigt utvärdera genomförda aktiviteter samt lämna underlag till årsberättelsen samt arbeta för en jämn könsfördelning i kommittén.