Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Funktionärsutbildning

Skånes Simförbund är formell arrangör av alla simfunktionärsutbildningar och alla funktionärsutbildningar (både TF & DF) skall rapporteras i förväg till vårt kansli på kansliet@skanesim.se.

Tävlingsfunktionärsutbildning (steg 1)

Inom distriktet handhas tävlingsfunktionärsutbildning av respektive förening men skall rapporteras till kansliet på särskild blankett som man kan ladda ner här Länk till annan webbplats.. Alla funktionärsutbildningar ska vara öppna för alla inom distriktet. Detta förutsätter att föreningen har en KLÄRK, dvs en person som är godkänd funktionärsutbildare, om man inte har en KLÄRK i sin förening kan man kontakta
Skånes Simförbund kansli för att få kontaktuppgifter till någon av distriktets KLÄRKare.

Distriktsfunktionärsutbildning (steg 2)

För en hög standard samt för att säkerställa kvalitén på våra distriktsfunktionärer och kvalitetssäkra att alla erhåller samma utbildning och kunskap kan DF-kurs i Skånes Simförbund endast arrangeras i tävlingskommitténs (TK) regi.
Kursledare (KLÄRK) vid DF-kurs skall vara ledamot av TK.
Föreningar som önskar arrangera en DF-kurs är välkomna att kontakta Skånes Simförbunds kansli för att boka en utbildning

Praktikpassen

De två praktikpass som gäller för att få legitimation som tävlings- resp distriktsfunktionär ska genomföras på sanktionerade tävlingar, alltså inte på utmanare/morgondagare eller dylikt. Vidare gäller att praktikanten ska stå själv på sin funktion, med eget ansvar. Det står naturligtvis varje förening fritt att erbjuda ett internt mellansteg för den som vill ha, ett så kallat ”titta-på-pass”, som dock inte kan godkännas som ett praktikpass.

Blankett för funktionärsgodkännande

Distriktets blankett för godkännande av simfunktionärer kan hämtas här. Pdf, 73.5 kB, öppnas i nytt fönster. Den ska skrivas under av utbildande KLÄRK vad gäller teoridelen, varefter den blivande funktionären inom 6 månader ska fullgöra de två praktikpassen enligt ovan. Efter gjorda, och ifyllda, två praktikpass skickas blanketten till Skånes Simförbund, det går bra att scanna intyget och maila in det till: kansliet@skanesim.se. Därefter distribueras funktionärskortet/korten till resp förening.

Uppdatering av funktionärer

Varje förening, som ska arrangera en sanktionerad simtävling fr.o.m. 1 april 2010, måste säkerställa att det finns tillräckligt med funktionärer som genomgått kompletteringsutbildningen.

Rapportering av all genomförd utbildning

All utbildning som genomförs i föreningsregi och med distriktet som formell arrangör ska rapporteras till Skånes Simförbund,
dessa utbildningar skall också rapporteras till RF-SISU via Idrottonline.
Denna rapportering är mycket viktig eftersom den ligger till grund för de bidrag som förbundet får, dels av RF SISU Skåne och dels av Svensk Simidrott.

Frågor?
Kontakta Skånes Simförbunds kansli vid frågor.