Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Utbildningsstipendium för aktiv simidrottare

Utbildningsstipendium för aktiv simidrottare

  • 12 000:-/termin.
  • Stipendiet delas ut till max 4 simidrottare per termin.
  • Stipendiet gäller för Simidrottare som är högst 25 år och befinner sig på landslagsnivå eller bedöms att nå denna nivå inom ett år.
  • Simidrottaren ska bedriva högskolestudier eller motsvarande eftergymnasial utbildning på minst 50 % av heltidsstudier per termin.
  • Har en simidrottare erhållit stipendiet och åter söker ska utdrag ut Ladok bifogas. För att åter erhålla stipendiet krävs att simidrottaren tagit minst 10 HP föregående termin.
  • Stipendiet gäller för simidrottare som bedriver studier vid Svenska universitet och högskolor. Endast i undantagsfall kan stipendium delas ut till simidrottare som bedriver utlandsstudier. Stipendiet gäller ej för simidrottare vid Amerikanska Universitet.
  • Ansökan om utbildningsstipendium görs senast 10 februari respektive 15 september för aktuell termin.
  • Ansökan skickas till sportchef ulrika.sandmark@svensksimidrott.se
  • Verksamhetsutvecklare för respektive idrott, sportchef och förbundschef beslutar tillsammans om tilldelningen av utbildningsstipendium.
  • Tilldelning av stipendiet görs utifrån en helhetsbedömning av simmarens meriter, hur många gånger tidigare simmaren fått stipendiet och vilken typ av utbildning den aktive bedriver.

2024, våren

Sophie Hansson, simning
Hanna Rosvall, simning
Albin Lövgren, simning
Nicola St Maitland, parasimning

2023, hösten

Elias Persson, simning
Sophie Hansson, simning
Albin Lövgren, simning
Hanna Rosvall, simning

2023, våren

Nicola St Maitland, parasimning
Elliot Sodemann, OW
Elias Persson, simning
Susanna Zdolsek, polo

2022, hösten

Erland Hassler, polo
Ida Andersson Wulf, parasimning
Alicia Lundblad, simning
Elliot Sodemann, OW

2022, våren

Ida Andersson Wulf, parasimning
Hanna Rosvall, simning
Clara Ternström, konstsim

2021, hösten

Ida Andersson Wulf, parasimning
Gustav Hökfelt, simning
Johannes Skagius, simning
Clara Ternström, konstsim

2021, våren

Louise Hansson, simning
Ellen Olsson, öppet vatten
Johannes Skagius, simning
Lina Watz, parasimning

2020, hösten

Sara Junevik, simning
Ida Liljeqvist, simning
Ellen Olsson, öppet vatten
Elliot Sodemann, öppet vatten

2020, våren

Jessica Eriksson, simning
Gustav Hökfelt, simning
Agnes Kramer, parasimning
Elliot Sodemann, öppet vatten

2019, hösten

Jessica Eriksson, simning
Christopher Jedel, öppet vatten
Ida Liljeqvist, simning
Simon Sjödin, simning

2019, våren

Michelle Coleman, simning
Agnes Kraemer, parasimning
Ellen Ek, simhopp
Ellen Olsson, öppet vatten

2018

Agnes Kramer, parasimning
Elliot Sodemann, öppet vatten
Johannes Skagius, simning
Michelle Coleman, simninG

2017

Jennie Johansson, simning
Jessica Eriksson, simning
Ellen Ek, Malmö, simhopp
Vilma Ekström, simning

2016

Jessica Eriksson, simning
Vilma Ekström, simning
Magdalena Kuras, simning
Daniella Nero, simhopp

Publicerad: 2022-09-15

Senast uppdaterad: 2022-10-12

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -