Gå till innehåll
Vattenpolo

Riktlinjer för tävlingar för barn

Inom ramen för Svenska Simidrotts långsiktiga Strategi 2025 har ett av arbetsområdena under senaste verksamhetsinriktningen varit att utveckla tränings- och tävlingsformer för olika ambitions- och utvecklingsnivåer.

Utgångspunkten för detta arbete har varit såväl Barnkonvention som RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Efter inriktningsbeslut från styrelsen i juni 2021 har samtliga distrikt och dess föreningar informerats och kunnat inkomma med synpunkter på förslaget. Mot bakgrund av en sammanvägd bedömning av höstens förankringsarbete har styrelsen den 27 januari 2022 tagit beslut om nya riktlinjer för tävlingar för barn.

Riktlinjer för tävlingar i barnidrott inom Svensk Simidrott

För barn 12 år och yngre ska tävlingsverksamhet utformas så att:

  • Individens utveckling är i fokus och inte jämförande resultat
  • Alla som vill delta i en tävling ska kunna göra det
  • Resande till tävlingar minimeras
  • Resultatlistor endast presenteras i bokstavsordning oavsett resultat eller kön
  • Tävlingar bör genomföras med mixade klasser, dvs utan könsindelning
  • Barnen deltar inte i seriesystem och finns inte med i eventuella tabeller
  • Barnen blir inte uttagna till landslagsverksamhet

Vidare gäller även följande: 

  • Simidrottare 12 år och yngre får inte delta i nationella mästerskap enligt regel 304 i mästerskap och rekordbestämmelser.

Dessa riktlinjer gäller från och med 1 februari 2022, Svensk Simidrott har också genomfört ytterligare utvecklande arbete med den praktiska implementationen av regler för våra olika simidrotter under 2022-2023. Det gäller bland annat frågor om Tempus, licensiering och specifika regler för tävlingar och matcher.

Reglerna för barn för varje simidrott finns under "tävling" under respektive simidrott.

Här har vi samlat en del av den forskning som ligger till grund för beslutet: Forskning Pdf, 94.9 kB.


barn hoppar från svikt