Gå till innehåll
Öppet vatten

Nya tävlings- och träningsformer

I linje med Strategi 2025 och verksamhetsinriktningen arbetar Svensk Simidrott med översyn av tränings- och tävlingsformer med syfte att anpassa dessa för allas ambitions- och utvecklingsnivå.

Inom Öppet vatten arbetas det med att ta fram träningsformer samt upplägg och alternativa former vid arrangemang av Öppet vattentävlingar.

För frågor och funderingar samt förslag på nya träning och tävlingsformer kontakta:

Hasse Nilsson

Verksamhetsutvecklare Öppet vatten

Publicerad: 2022-08-11

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -