Gå till innehåll
Masters

Kvalperiod till Masters-SM

För anmälan till masters-SM ska de tävlande ha uppnått sin anmälningstid under de senaste två kalenderåren. Kvalperioden räknas från den 1 januari, två kalenderår innan mästerskapet dvs för masters SM 2023 ska tiden ha uppnåtts efter den 1 januari 2021. Denna regel tillämpas enbart på våra mästerskapsarrangemang (SM).

Anledning till införandet av kvalperioder för Masters, är att äldre simmare oftast inte blir snabbare, utan presterar långsammare tider med åren. Fördelarna med den nu införda kvalperioden är att tävlingsheaten blir mer tidsmässigt jämna och bättre seedade i åldersgrupperna.

Svenska Simförbundet eftersträvar och har som målsättning att öka antalet masterssimmare och antalet deltagare på mästerskapstävlingar. Tack vare införandet av kvalperioder kommer tävlingsarrangörerna kunna tidsberäkna tävlingarna bättre och våra mästerskapstävlingar blir mer tidseffektiva vilket gör att vi kommer att ha kapacitet att utöka antalet tävlingsdeltagare.

För att uppnå en tid inom kvalperioden, kan de tävlande simma någon av de sanktionerade simtävlingar som anordnas eller simma distansen på en icke sanktionerad tävling. Huvudsaken är att distansen simmas och att tiden avspeglar den tid som förmodas uppnås under tävling

Publicerad: 2022-08-10

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -