Gå till innehåll
Masters

Ändring av regler för masters

En ändring av åldersgränserna för premasters har gjorts till 18-24 år.

På sidan Kungörelser har förändringar av kapitel 9 Masters publicerats. Förändringarna avser huvudsakligen den nedre åldersgränsen för premasters, men även några redaktionella ändringar.

Sammanfattningsvis innebär det att åldern för premasters ändras till 18-24 år och gällande lagkapper så simmas det i åldern 72-96 år.

Publicerad: 2024-01-30

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Författare: Kenneth Magnusson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -