Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Sök stöd för +65

Med Projektstöd IF för +65 kan man söka stöd för nystartad och befintlig verksamhet riktad mot målgruppen

Målet med projektet är att få fler deltagare i åldern 65+ verksamma i föreningarna och att fler föreningar erbjuder verksamhet för målgruppen. Ansökningsperioden sträcker sig till 31 maj 2024 och riktar sig mot föreningar med verksamhet riktat mot +65. Den totala summan är 190 000 kronor och ansökningarna behandlas efter ansökningsperiodens slut.

All information och hur ansökningarna görs hittar man här:

Vid frågor angående Projektstöd IF för 65+ kontakta Hasse Nilsson

Publicerad: 2024-04-23

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Författare: Hasse Nilsson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -