Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Idrottens terrorberedskap

Riksidrottsförbundet, MSB och Polismyndigheten arbetar tillsammans för att utveckla arbetet med att förebygga och försvåra för terrorattacker mot idrottsevenemang.

I augusti 2023 höjde Säkerhetspolisen terrorhotnivån till högt hot (4). Höjningen är inte kopplad till någon särskild händelse utan detta sker för att medvetandegöra att hotet kommer bestå under en längre tid. Syftet med höjningen är att samhället ska anpassa sin verksamhet för att minska risken att något ska inträffa.

Arrangörer av ett idrottsevenemang där många människor samlas på en utsatt tid, ofta på en begränsad yta, har alltid ett stort ansvar för att skapa säkra och trygga evenemang. RF har sedan 2018 arbetat aktivt med att stärka säkerhetsarbetet bland annat genom att tillsammans med Polismyndigheten och MSB genomföra utbildningen ”Idrottsrörelsens terrorberedskap”.

Läs mer här om hur du och din förening kan förbereda er på bästa sätt

Publicerad: 2023-08-23

Senast uppdaterad: 2023-08-23

Författare: Anna Hammar

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -