Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Könsöverskridande identitet eller uttryck

könsöverskridande identitet

Svensk Simidrott ska aktivt verka för att vara en jämställd och inkluderande verksamhet med en mångfald av erfarenheter och perspektiv som tillsammans bidrar till simidrottens utveckling. Utifrån Verksamhetsinriktningen 2022-2023 så är könsidentitet och könsuttryck vårt fokusområde och har aktivt arbetat med frågor som berör det.

Inkluderingsgruppen har tagit fram en checklista för inkludering av personer med annat könsuttryck eller könsidentitet än normen. Läs mer och ta del av checklistan här!

Publicerad: 2023-08-03

Senast uppdaterad: 2023-06-22

Författare: Ulrica Soderqvist

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -