Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Tillfällig regeländring för 12-åringar

Styrelsen har beslutat om en förändring och ett förtydligande av den tillfälliga regelförändring av regel 201 som tidigare publicerats.

Beslutet hittar du på sidan över kungörelser.

Den tillfälliga regeländringen gäller numera även simhopp.

”I simning och simhopp har en simidrottare rätt att delta i en sanktionerad tävling med fullt regelverk tidigast från det år vederbörande fyller 12 år. Detta förutsatt att 12-åriga simidrottare ingår i samma åldersklass som 13-åriga simidrottare."

Den tillfälliga regeländringen träder omedelbart i kraft och gäller till och med 2024-12-31 och kommer sedan att utvärderas.

Konkret innebär denna tidsbegränsade regeländring att:

  • Tävlingsarrangör kan välja att erbjuda åldersklasser i form av exempelvis 12-13 år, 12-15 år eller 12-x år. Det är således arrangören som beslutar om 12-åringar får delta i klasserna med 13-åringar. Vid förbundstävlingar där yngsta åldersklassen är 13 år, är det således inte tillåtet för 12-åringar att delta.
  • En tränare eller ledare i anmälande förening ska ha gjort bedömningen att den 12-åriga simidrottaren är tekniskt, mentalt och fysiskt redo att delta i en tävling med fullt regelverk.
  • När 12-åringar deltar i klasser med 13-åringar, anses de likvärdiga som 13-åringar (eller äldre) och ska tävla med fullt regelverk, rankas efter tid/poäng i resultatlista, och ha möjlighet att ta medaljer. De kan också strykas från tävlingar med för stort deltagarantal baserat tidigare resultat.
  • Simidrottare som berörs 2023 är födda 2011. Simidrottare som berörs 2024 är födda 2012

Publicerad: 2023-03-21

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Författare: Kenneth Magnusson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -