Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Simhoppskommitté

Huvudinriktning
Hoppkommittén arbetar på uppdrag av styrelsen med simhoppsverksamheten i distriktet. Därvid ska olika åldersgruppers behov tillgodoses. Särskild vikt ska läggas på ungdomsverksamhet.

Tävling/träning
• I samråd med tävlingskommittén ansvara för planering och genomförande avseende distriktetssimhoppsarrangemang.
• Planera och genomföra träningsläger/sammandragningar för simhoppare i distriktet.
• Verka för rekrytering av nya föreningar, ledare och simhoppare i distriktet.
• Ansvarar för att distriktsrekord uppdateras löpande till hemsidan.

Tränarträff
• Arrangera tränarträffar för distriktets tränare på alla nivåer.

Budget
• Lämna verksamhets- och budgetförslag till styrelsen.
• Genomföra, följa upp och återrapportera fastställd verksamhetsplan och budget.

Övrigt utvärdera genomförda aktiviteter samt lämna underlag till årsberättelsen samt arbeta för en jämn könsfördelning i kommittén.