Gå till innehåll
Distrikt Norrland

Styrelse

Mailadress till Norrlands Simförbund: norrland@svensksimidrott.se

Ordförande

Elizabeth Karlsson

073-3979850

elizabeth.karlsson1@gmail.com

Vice ordförande

Anton Kallio


uss.anton.kallio@gmail.com

Sekreterare

Björn Keskitalo

070-2651270

bjorn.keskitalo@gmail.com

Kassör

Maria Johansson Nyström

070-2869628

miajoo0004@hotmail.com

Ledamot

Maria Bergström

0730508714

Maria.bergstrom@svensksimidrott.se

Ledamot

Mårten Persson


o.marten.persson@gmail.com

Ledamot

Anna Sjöholm

070-2980716

annas.sjoholm@gmail.com

Ledamot, paraansvarig

Lena Revholm

070-6377073

lenamio61@gmail.com