Gå till innehåll
Distrikt Mellannorrland

Vad vi gör

Mellannorrlands Simförbund är ett av Svensk Simidrotts sju distrikt.

Distriktets huvudsakliga uppgifter:

  • att informera om och svara på övergripande frågor rörande medlemsföreningars och övriga medlemsföreningars verksamhet inom det egna distriktet.
  • att arbeta årligen efter årsmötes verksamhetsplan.
  • inventera utbildningsbehov, planera och genomföra ledarutbildning, gärna i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, som tilldelats idrottens utbildningsuppdrag och utbildningshandläggare inom Svenska Simförbundets kansli som har ansvaret för kvalitetssäkringen av utbildningen.
  • föra talan på Svenska Simförbundets simförbundsmöte.
  • samarbeta och kommunicera med distriktsidrottsförbundet (DF:et) i frågor kring bidrag från kommun och landsting, idrottspolitiska utredningar samt förmedla sådan information till simföreningar. Återföra information om medlemsföreningar, övriga medlemsföreningaroch deras verksamhet till DF:et.
MNSF-logga

Publicerad: 2022-11-16

Senast uppdaterad: 2023-12-18

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -