Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Ungdoms-SM (50m)

Ungdoms-SM (50m) formatet innebär att fokus främst riktas på den individuella prestationen och sekundärt på placeringen (resultatet) samt klubbtävling räknat i mästerskapspoäng. Målgruppen är 13 – 18 år.

Kvalprinciper

  • Kvaltider i 25 m- och 50 m-bassäng.
  • Kvaltiden individuellt baseras på medelvärde av den 32:a tiden på årsrankingen för 100- och 200-distanser de tre senaste åren. För 400-distanser gäller 24:e tid och för 800 och 1500-distanser 16:e tid.
  • Årsrankingen tas fram årsvis avseende den 1 juli-30 juni vart år.
  • Simmare som klarat kvaltiden till någon individuell gren under denna tävling kan också anmälas till grenar där kvaltiden inte uppfyllts. I alla grenar fylls respektive åldersklassen upp till fyra heat för 100- och 200-distanser. För 400-distanser gäller tre heat och för 800-distanser två heat.
  • Kvaltiden i lagkapp för 50 m-bassäng baseras på snittet av 20:e tid på USM (50 m). Kvaltiden i 25 m-bassäng baseras på den totala skillnaden mellan kvaltiderna i 25 m- och 50 m-bassäng på respektive individuell distans. Denna skillnad dras ifrån kvaltiden i 50 m-bassäng. Varje lagkapp fylls upp till två heat oavsett om kvaltiden är uppnådd eller inte. Anmälningstider gjorda i 50 m-bassäng prioriteras före tider gjorda i 25 m-bassäng.
  • I lagkapper med färre än 16 anmälda lag så fylls grenen upp med okvalificerade lag.

Syfte

Syftet med Ungdoms-SM (50m) är till för så att ungdomar tillhörande den nationella toppen i respektive ålderskategori och gren ska få tävla i jämbördig konkurrens och utse svenska ungdomsmästare. Detta bidrar till att ungdomarna från ung ålder kan träna på att prestera och på försök- och finalsimningar inför nationella tävlingar i högre ålder och internationella mästerskap.

Ungdoms-SM (50m) är även en viktig del i att få hela Sverige aktivt i svensk simning genom att tävlingen simmas kan (både inomhus och utomhus) och simmas på varierande orter i Sverige med många deltagande föreningar.

Mål

Målet med tävlingen är att på sikt höja nivån på svensk ungdomssimning och skapa en nationell bredd från yngre ålder som ska ge en bredare seniorelit. Med en tydlig förankring i ungdomarnas träningsplanering som huvudmål för säsongen (sommaren) och en vilja från alla att delta och prestera på topp. Parallelltävlingar i närtid till Ungdoms-SM (50m) rekommenderas starkt att arrangeras av distrikt eller föreningar.

Resultat från Ungdoms-SM (50m) och årsbästa från Tempus i varje ålderskategori ska sammanställas för att följa utvecklingen över tid.

Grenprogram

Förkortningsbeskrivning:

D = dam
H = herr
X = Mixlagkapp (2 dam, 2 herr)
IM = individuell medley