Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Ungdoms-SM (25m)

Målgruppen är 13 – 17 år. Simmarna kvalificerar sig i regionfinaler. I riksfinalen går alla grenar i två (2) heat. Deltagares ålder vid Riksfinalen (januari) följer samma ålder som vid Regionsfinalen (december, året innan).

Ungdoms-SM regionfinal

Formatet innebär att fokus främst riktas på den individuella prestationen och sekundärt på placeringen (resultatet).

Syfte

Syftet med Ungdoms-SM Region är att erbjuda en högkvalitativ tävling, med en tydlig förankring i ungdomarnas träningsplanering som huvudmål för säsongen (hösten) och en vilja att delta och prestera på topp. Att placera tävling i slutet av november eller i december ger en bra måltävling för majoriteten av ungdomssimmarna och tillräckligt med utrymme för fortsatt träning och förbättringsutrymme inför riksfinalen eller parallelltävlingen (distrikt) i januari. Det underlättar träningsupplägg i föreningar och för tränarna samt att träningsgrupperna kan hålla en mer homogen planering.

Mål

Målet med tävlingen är att på sikt höja nivån på svensk ungdomssimning och skapa en nationell bredd från yngre ålder som ska ge en bredare seniorelit. Med en tydlig förankring i ungdomarnas träningsplanering som huvudmål för säsongen (hösten) och en vilja att tävla och prestera på topp.

Resultat från Ungdoms-SM Region och Ungdoms-SM Riksfinal och årsbästa från Tempus i varje ålderskategori sammanställs för att följa utvecklingen över tid.

Ungdoms-SM riksfinal

Fokus riktar sig främst på den individuella prestationen och sekundärt på placeringen (resultatet) samt klubbtävling räknat i mästerskapspoäng.

Syfte

Syftet med Ungdoms-SM riksfinal är till för så att ungdomar tillhörande den nationella toppen i respektive ålderskategori och gren, tävla i jämbördig konkurrens och utse svenska ungdomsmästare. Detta bidrar till att ungdomarna från ung ålder kan träna på att prestera när det gäller inför nationella tävlingar i högre ålder och internationella mästerskap.

Ungdoms-SM riksfinal är en viktig del i att få simsverige aktivt genom att tävlingen simmas i olika orter runt om i Sverige med många deltagande föreningar.

Mål

Målet med tävlingen är att på sikt höja nivån på svensk ungdomssimning och skapa en nationell bredd från yngre ålder som ska ge en bredare seniorelit. Med en tydlig förankring i ungdomarnas träningsplanering som huvudmål för säsongen (hösten) och en vilja att tävla och prestera på topp.

Resultat från Ungdoms-SM regionfinal och Ungdoms-SM riksfinal och årsbästa från Tempus i varje ålderskategori sammanställs för att följa utvecklingen över tid.

Grenprogram

Förkortningsbeskrivning:

D = dam
H = herr
X = Mixlagkapp (2 dam, 2 herr)
IM = individuell medley