Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Nationella tävlingscuper

Tävlingsstrukturen i svensk simning formas så att alla, oavsett färdighetsnivå får möjligheten att tävla i en variation av tävlingsgrenar. Nedan är ett tillskott i distriktens och föreningarnas arbete med Strategi 2025 vilket bidra till en simidrott för alla och att fler uppmuntras att vilja fortsätta träna och tävla.

Mer information om genomförandet kommer under 2024.

Svenska medleycupen

Ett tävlingsprogram årsvis som gör det möjligt för licensierade simmare (13 år och äldre) att se den totala summan av insamlade aquapoäng. Genom att tävla i flera grenar på sanktionerade tävlingar under året kan simmaren följa sin individuella utveckling och se hur aquapoängen utvecklas.

Cupens format innebär att fokus riktas på den individuella prestationen via aquapoäng på tävlingar som registrerat resultat i Tempus, snarare än placeringen (resultatet) i relation till övriga simmare i åldersgruppen.

Syfte

Att simmaren ges möjlighet att tävla på alla fyra simsätt och medley och på sikt prova på samtliga tävlingsdistanser. Tävlingsmomentet utgör en viktig del av träningsprocessen och är ett verktyg för att träna målmedvetet samt utvärdera och utveckla träningsprocessen.

En del av syftet med tävlingsformen är att stimulera en fortsatt utveckling av tekniska färdigheter, snabbhet och uthållighet i alla fyra simsätt och dess sammansättning i medley.

Mål

Det finns en bredd inom svensk simning som gör att vi har många deltagare inom alla grenar.

Tävlingar utanför de nationella mästerskapen har tydlig förväntad standard/klass/nivå som gör att dessa tävlingar kan användas som värdemätning om simmare ligger i fas inför sina måltävlingar. Detta är oavsett om det är förbundstävlingar eller inbjudningstävlingar.

Hela Sverige tävlar i form av att det finns simmare från hela Sverige som deltar på tävlingar och tävlingar genomförs med god kvalitet i hela Sverige.

Svenska tävlingssimmare deltar i svenska mästerskap, i respektive ålderskategori och uppnår höga resultat, som står sig internationellt.

Svenska distanscupen

Ett tävlingsprogram årsvis som gör det möjligt för licensierade simmare (13 år och äldre) att se den totala summan av insamlade aquapoäng. I ett senare läge kommer även Simning i öppet vatten att inkluderas. Genom att tävla i flera grenar på sanktionerade tävlingar under året kan simmaren följa sin individuella utveckling och se hur aquapoängen utvecklas.

Cupens format innebär att fokus riktas på den individuella prestationen via aquapoäng på tävlingar som registrerat resultat i Tempus, snarare än placeringen (resultatet) i relation till övriga simmare i åldersgruppen.

Syfte

Att simmaren ges möjlighet att tävla de längre distanserna. Tävlingsmomentet utgör en viktig del av träningsprocessen och är ett verktyg för att träna målmedvetet samt utvärdera och utveckla träningsprocessen.

Mål

Det finns en bredd inom svensk simning som gör att vi har många deltagare inom alla grenar.

Tävlingar utanför de nationella mästerskapen har tydlig förväntad standard/klass/nivå som gör att dessa tävlingar kan användas som värdemätning om simmare ligger i fas inför sina måltävlingar. Detta är oavsett om det är förbundstävlingar eller inbjudningstävlingar.

Hela Sverige tävlar i form av att det finns simmare från hela Sverige som deltar på tävlingar och tävlingar genomförs med god kvalitet i hela Sverige.

Svenska tävlingssimmare deltar i svenska mästerskap, i respektive ålderskategori och uppnår höga resultat, som står sig internationellt.