Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Para-SM/RM (25m)

Para-SM (25m) genomförs i direktfinaler i alla grenar utom på 50-distanser där formatet är försök och finaler. Om det i en gren finns minst fem startande med samma sportklass så bildar de en egen tävling i grenen, dock inte om det blir färre än två simmare kvar i den gemensamma klassen, och snabbast vinner. Simmarna från klasser med färre än fem deltagare i en gren tävlar mot varandra och högst WPS-poäng vinner.
I de grenar där det saknas officiella WPS-tabeller för vissa klasser så kompletteras WPS-poängen med nationella tabeller.

• Alla simmare med en officiell klassificering (S-klass) kan delta.
• Övriga parasimmare (N-klass) deltar i RM.

Syfte

Erbjuda en simfest för våra parasimmare på topp och bredd. En möjlighet för alla parasimmare och tränare i Sverige att träffas. Ett tillfälle att kora de snabbaste simmarna i Sverige, men även låta de som precis börjat ha möjlighet att vara med. Alla tävlar i sin klass. Landslagsmöte samt uttagning till NM.

Mål

Öka antalet deltagare på topp och bredd.
Höja nivån på resultaten (mätbart i WPS – poäng).
Öka antalet deltagande klubbar.

Grenprogram

Para-SM (25m) erbjuder grenar för simmare som inte har en officiell klassificering (N-klasser). De grenarna har dock inte SM-status utan benämns RM.

Grenprogram Para-SM (25m)

Förkortningsbeskrivning:

D = dam
H = herr
X = Mixlagkapp (2 dam, 2 herr)
IM = individuell medley