Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Parallelltävlingar

Tävlingsstrukturen i svensk simning formas så att alla, oavsett färdighetsnivå, får möjligheten att tävla i en variation av tävlingsgrenar. Parallelltävlingar är ett samlingsnamn på tävlingar som kan ske parallellt med förbundstävlingar.

Utifrån en strävan efter att främja jämbördig konkurrens och öka den inre drivkraften hos simmare som ännu inte har nått nationella mästerskapsnivå får simmarna i föreningen, vare sig man är med på ett nationellt mästerskap eller parallelltävling, en gemensam period att träna mot vilket bidrar till att gruppsammansättning på föreningsnivå blir mer harmoniserad. Genom att göra detta skapar vi förhoppningsvis också en tränings- och tävlingsmiljö som både utmanar och stöttar, vilket i sin tur kommer att inspirera simmare att nå sin fulla potential.

Syfte

Parallelltävlingarna är till för att samla simmare, som exponeras mot jämbördig konkurrens och främja inre drivkraft och fortsatt utveckling. Det finns flertalet parallelltävlingar under säsong (september – juli) som erbjuder en variation av grenar för simmare från 13 år. Hela Sverige tävlar i form av att det finns simmare från hela Sverige som deltar på tävlingar som genomförs med god kvalitet i olika delar av landet under samma period.

Mål

Målet är att erbjuda simmare under nationell mästerskapsnivå möjlighet att delta i tävlingar av hög kvalitet på regelbunden basis med konkurrens på sin nivå. Genom parallelltävlingar inkluderas fler simmare och en atmosfär där varje individ känner sig uppmuntrad att sträva efter sitt bästa.

Planering

Parallelltävlingar initieras av distrikten i samverkan med föreningarna. Det är distriktets uppgift att säkerställa att tillräckligt antal parallelltävlingar arrangeras och det går med fördel att använda redan existerande tävlingar som parallelltävlingar. Detta kräver en nära kommunikation mellan parterna för koordinering av förbunds-, distrikts- och inbjudningstävlingar för att undvika kollisioner i tävlingskalendern och för att säkerställa att simmare ges möjlighet att delta i de olika typerna av tävlingar. Parallelltävlingarna bör förslagsvis gå veckan före, under eller efter aktuell tävling på nationell nivå.
Arrangerade förening tillsammans med distriktet avgör om föreningar utanför distriktet kan delta vid förfrågan.

Parallelltävlingarnas upplägg så som grenprogram bör speglad förbundstävling, men med möjlighet att anpassa innehåll utifrån distriktets kartläggning och arrangörens önskan. Utgångspunkten är att tävlingarna arrangeras i öppen klass för att på så sätt bidra till bästa möjliga förutsättningar för jämbördig konkurrens. Vid eventuella förändringar av innehållet läggs extra vikt vid att inkludera parasimning samt längre distanser i grenprogrammet.

Genomförande

Utöver ambitionen att spegla den aktuella tävlingen på nationell nivå är ramarna minimala, allt för att skapa förutsättningar för kreativa och inspirerande tävlingar. Deltagande föreningar bör ställa upp med funktionärer för att säkerställa genomförandet av parallelltävlingar i distriktet. Tävlingarna uppmanas att genomföras i öppen klass för att främja jämbördig konkurrens men möjlighet att dela ut medaljer i enkelklasser finns, om arrangören önskar dela ut medaljer.