Gå till innehåll
Masters

Nominering till mastersutskottet

Nu är det dags att nominera personer till vårt utskott. Vi söker dig som vill vara med och utveckla svensk simidrott för våra äldre simidrottare inom framför allt områden som utbildning, tränings- och tävlingsverksamhet, rekrytering och rekordhantering.

Nominering till mastersutskottet

Du utses på två år och kommer arbeta nära verksamhetsutvecklaren Hasse Nilsson och övriga i utskottet. Möten och träffar kommer ske regelbundet och ungefär en gång per månad.

Nominering skickas till Sportchef Ulrika Sandmark ulrika.sandmark@svensksimdirott.se senast 30 oktober. OBS den som nomineras ska vara tillfrågad innan nominering.

Sportchefen ansvarar för att förslag om vilka som ska ingå i utskottet tas fram och styrelsen fattar beslut om utnämningar. Utskottet kommer bestå av 3–5 personer.

Samtliga personer som har ideella uppdrag i Svensk Simidrotts centrala organisation ska

  • ha god kännedom och arbeta utifrån den strategiska planen samt aktiv följa våra grundläggande värderingar
  • följa våra stadgar och alltid se till Svensk Simidrotts bästa.

Sammansättningen av alla grupper ska sträva efter att ha en så god balans som möjligt avseende ålder, kön och fördelning över Sverige. Alla som ingår i en grupp ska ha den kompetens som krävs för uppdraget.

Finns det frågor eller funderingar så är det bara att kontakta:

Sportchef Ulrika Sandmark ulrika.sandmark@svensksimdirott.se eller

Verksamhetsutvecklare Hasse Nilsson hasse.nilsson@svensksimidrott.se

 

Publicerad: 2023-10-19

Senast uppdaterad: 2023-10-19

Författare: Hasse Nilsson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -