Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Antidoping: nya regler för dispensansökan

Antidoping Sverige har utfärdat nya regler angående vilka som ska söka dispens för dopingklassade läkemedel.

Antidoping Sverige har ändrat på definifionen för vilka som ska ansöka om dispens för dopingklassade läkemedel eller metoder och som därmed inte omfattas av den retroaktiva dispensen. Den nya definitionen hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den nya definitionen kan innebära att idrottare som tidigare inte behövt ansöka om dispens nu behöver göra det. Sådan dispensansökan ska vara Antidoping Sverige tillhanda senast den 29 mars 2024.

Observera fäljande begreppsförklaring när du läser definitionen:

  • Begreppet ”uttagen till” respektive ”representerat” landslag eller ungdomslandslag avser de senaste 12 månaderna.
  • Begreppet ”ungdomslandslag” används genomgående för samtliga landslag under senior, alltså både för ungdomslandslag och juniorlandslag.
  • Begreppet ”högsta serien” avser seniorer.

Publicerad: 2024-02-20

Senast uppdaterad: 2024-02-20

Författare: Kenneth Magnusson

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -