Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Tyck till om säsongs- och tävlingsplaneringen

Nu ligger remissen för nya Säsong- och tävlingsplanering för 2025–2028 uppe. Vi tycker att det är viktigt att ni delar med er av era åsikter kring förslaget, så gör din röst hörd och tyck till senast den 10 december!

Vi ber föreningar att skriva ett gemensamt svar på remissen, utifrån ett föreningsperspektiv. Ni kan välja att svara på de frågor som berör er, det är inte nödvändigt att svara på alla. Inkomna remissvar kommer att beaktas som helhet per område och ett komplement till det slutliga förslaget styrelsen ska ta beslut kring i februari 2024.

Börja med är att läsa genom dokument 1 och 2 för att få en bred översikt och förståelse. Fortsätt sedan med övriga dokument för att få en en helhetsbild av förslaget.

Läs mer kring remissen här

Läs mer kring arbetet med STPn här

STP innefattar simidrotterna simning, inklusive parasimning, och simning i öppet vatten och riktar sig till aktiva 13 år och äldre.

Publicerad: 2023-11-16

Senast uppdaterad: 2024-05-07

Författare: Anna Hammar

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -