Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Svensk Simidrott kritiserar World Aquatics beslut om ryskt deltagande i internationella tävlingar

Svensk Simidrott är kritisk i sitt ställningstagande gentemot World Aquatics beslut att tillåta ryska och belarusiska simidrottare att delta i internationella tävlingar.

World Aquatics har nyligen beslutat att ryska och belarusiska simidrottare kommer att få delta i internationella tävlingar, med förbehåll om att högst en utövare från varje land per gren tillåts delta, det görs under neutral flagg, och att deltagarna inte uttrycker stöd för Rysslands invasion av Ukraina.

Svensk Simidrott ställer sig kritiskt till såväl beslutet som processen som ledde fram till det. Ordförande för Svenska Simförbundet, Pia Zätterström, uttrycker sin oro: "Vi är både missnöjda med det beslut som tagits och ställer oss frågande till hur beslutsprocessen gått till. Vi visste att frågan var under utredning, men att frågan hunnit utredas ordentligt sedan kongressen för sex veckor sedan ställer vi oss frågande till. Att beslutet dessutom tas utan att aviseras eller informeras om på förhand känns märkligt. Detta är inte vad jag skulle kalla good governance som utgår från demokrati och öppenhet."

Läs hela pressmeddelandet här

Publicerad: 2023-09-05

Senast uppdaterad: 2024-05-07

Författare: Anna Hammar

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -